Ścieżka nawigacji

Wspomagać rozwój lepiej i skuteczniej - 07/12/2010

Logo Europejskich Dni Rozwoju oraz link eudevdays.eu © UE

Europejskie Dni Rozwoju to forum, na którym co roku zapadają decyzje istotne dla walki z ubóstwem na świecie.

W odbywających się 6 i 7 grudnia w Brukseli Europejskich Dniach Rozwoju Englishfrançais uczestniczyło około 7 tys. osób. Dyskusje dotyczyły takich tematów, jak skuteczne udzielanie pomocy, bezpieczeństwo żywnościowe, woda, zdrowie, edukacja, prawa człowieka, równość kobiet i mężczyzn, demokracja, dobre sprawowanie rządów oraz wzrost gospodarczy i rozwój społeczny.

UE wraz ze swoimi państwami członkowskimi jest największym na świecie dawcą pomocy na rzecz rozwoju − to od niej pochodzi ponad połowa środków pomocowych dla najsłabiej rozwiniętych krajów. Unia działa też na rzecz rozwoju, otwierając swoje rynki dla eksportu z tych krajów i wspierając regionalną integrację gospodarczą.

Nawet podczas spadku koniunktury 89 proc. Europejczyków było zdania, że pomoc na rzecz rozwoju ma znaczenie bardzo duże lub duże − świadczą o tym wyniki tegorocznego badania opinii English . Około 50 proc. respondentów stwierdziło, że UE powinna wypełnić swoje zobowiązanie do zwiększenia pomocy na rzecz rozwoju do 0,7 proc. DNB do 2015 roku, a 14 proc. chciało, aby Unia była bardziej hojna.

Na tegorocznym forum tematem dyskusji były też szczególne potrzeby najsłabiej rozwiniętych państw na świecie, równość kobiet i mężczyzn oraz problem podrabianych leków.

Tematem jednego z paneli było miejsce praw dziecka w polityce na rzecz rozwoju. Inne seminarium poświęcone wymianie najlepszych praktyk dotyczyło dramatycznej sytuacji dzieci pracujących przy produkcji kakao.

Tematem kolejnego panelu były zmiany w polityce UE na rzecz rozwoju oraz jej rola we wspieraniu demokracji w krajach rozwijających się. Odbyły się dyskusje na temat zwalczania ubóstwa poprzez wspieranie równości płci oraz na temat roli władz lokalnych.

Co istotne, Komisja przedyskutowała planowaną inicjatywę UE mającą na celu zwiększenie dostępu do energii w krajach rozwijających się oraz działania Unii na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju, zgodnie z którymi ubóstwo na świecie musi zostać ograniczone do roku 2015.

Z okazji Europejskich Dni Rozwoju opublikowano wiele sprawozdań i badań, w tym Europejskie sprawozdanie na temat rozwoju 2010 English .

Więcej o pomocy UE na rzecz rozwoju Englishfrançais
EuropeAid

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki