Navigācijas ceļš

Mērķtiecīgāks atbalsts attīstībai - 07/12/2010

Eiropas attīstības dienu logotips ar saiti uz eudevdays.eu © ES

Eiropas Attīstības dienas ir forums, kurā ik gadu spriež par veidiem, kā ES varētu palīdzēt izskaust nabadzību visā pasaulē.

Apmēram 7000 cilvēku apmeklēja Eiropas Attīstības dienas Englishfrançais , kas notika Briselē 6.-7. decembrī. Tika apspriestas iespējas, kā sniegt palīdzību efektīvāk un mērķtiecīgāk, īpaši pievēršoties tādiem jautājumiem kā pārtikas nekaitīgums, ūdensapgāde, veselība, izglītība, cilvēktiesības, vīriešu un sieviešu līdztiesība, demokrātija, laba pārvaldība un ekonomiskā un sociālā izaugsme.

ES (un tās dalībvalstis) ir pasaulē vislielākā palīdzības sniedzēja, kura sarūpējusi vairāk nekā pusi visas jaunattīstības valstīm piešķirtās naudas. Tā veicina attīstību, atverot savu tirgu eksporta precēm un stimulējot reģionu ekonomisko integrāciju.

Pat ekonomikas lejupslīdes laikā 89 % eiropiešu joprojām ir pārliecināti, ka palīdzība attīstībai ir ļoti (vai diezgan) svarīga, teikts 2010. gadā veikta apsekojuma English rezultātos. Apmēram 50 % iedzīvotāju uzskata, ka ES jāpilda sava apņemšanās līdz 2015. gadam palielināt palīdzības apjomu līdz 0,7 % no bloka IKP, savukārt 14 % domā, ka tai jābūt vēl lielākai.

Šogad forumā iztirzāja arī tādas tēmas kā pasaules vismazāk attīstīto valstu īpašās vajadzības, vīriešu un sieviešu līdztiesība un viltotu zāļu problēma.

Vienā paneļdiskusijā sprieda par to, kādas priekšrocības var iegūt, iestrādājot attīstības politikā bērnu tiesības. Seminārā par paraugprakses apmaiņu īpašu uzmanību pievērsa to bērnu nožēlojamajam stāvoklim, kuri strādā kakao ieguves rūpniecībā.

Citā paneļdiskusijā tika runāts par ES attīstības politikas pārmaiņām laika gaitā un tās lomu, nostiprinot demokrātiju jaunattīstības valstīs. Notika diskusijas par iespējām cīnīties pret nabadzību, vienlaikus stimulējot dzimumu līdztiesību, kā arī debates par vietējo iestāžu lomu.

Vissvarīgākās tomēr bija diskusijas par Komisijas izvirzīto jauno ES iniciatīvu, kā nodrošināt labāku energoapgādi jaunattīstības valstīm un kā pastiprināt bloka darbu, lai īstenotu ANO tūkstošgades attīstības mērķus — visas pasaules valstu apņemšanos līdz 2015. gadam samazināt nabadzību.

Foruma laikā tika publiskoti vairāki ziņojumi un pētījumi, piemēram, Eiropas 2010. gada ziņojums par attīstību English .

Vēl par ES un palīdzību attīstībai Englishfrançais
EuropeAid

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites