Naršymo kelias

Kaip veiksmingiau padėti besivystančioms šalims - 07/12/2010

Europos vystymosi dienų logotipas ir interneto svetainė eudevdays.eu © EU

Europos vystymosi dienos - tai kasmetinis forumas, per kurį sprendžiama, kaip Europos Sąjungai kovoti su skurdu pasaulyje.

Gruodžio 6-7 d. Briuselyje vykusiuose Europos vystymosi dienų Englishfrançais renginiuose dalyvavo apie 7 000 žmonių. Jie svarstė, kaip veiksmingiau teikti paramą, diskutavo maisto saugos, vandens, sveikatos, švietimo, žmogaus teisių, lyčių lygybės, demokratijos, gero valdymo, ekonomikos augimo ir socialinio vystymosi klausimais.

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra dosniausios paramos teikėjos pasaulyje - jos skiria daugiau kaip pusę lėšų neturtingoms šalims padėti. Be to, ES skatina tokių šalių vystymąsi atverdama savo rinkas jų eksportui ir remdama regionų ekonominę integraciją.

Remiantis 2010 m. apklausos English duomenimis, net ir ekonomikos nuosmukio laikais net 89 % Europos Sąjungos gyventojų mano, kad teikti paramą vystymuisi yra labai svarbu arba gana svarbu. Apie 50 % apklaustųjų mano, kad Europos Sąjunga turėtų įvykdyti savo įsipareigojimą iki 2015 m. padidinti tokios pagalbos sumą iki 0,7 % bendrųjų nacionalinių pajamų, o 14 % apklausos dalyvių norėtų, kad lėšų būtų skiriama dar daugiau.

Šių metų renginiuose daug dėmesio skirta specifiniams mažiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių poreikiams, lyčių lygybei ir vaistų klastojimo problemai.

Per vienos Europos vystymosi dienų grupės susitikimą nagrinėta, kuo naudinga į vystymosi politiką įtraukti vaikų teisių klausimą. Kad būtų pasikeista šios srities patirtimi, surengtas seminaras, per kurį kalbėta apie sunkią kakavos pramonėje dirbančių vaikų padėtį.

Kitoje grupėje nagrinėta ES vystymosi politikos raida ir vaidmuo remiant demokratiją besivystančiose šalyse. Dar diskutuota apie tai, kaip kovoti su skurdu propaguojant lyčių lygybę, apsvarstytas vietos valdžios institucijų vaidmuo.

Svarbiausi Europos Komisijos svarstyti klausimai - rengiama ES iniciatyva gerinti energijos tiekimą besivystančiose šalyse ir Europos Sąjungos pastangos pasiekti JT Tūkstantmečio vystymosi tikslus iki 2015 m. sumažinti skurdą.

Per šias Europos vystymosi dienas pristatyta ataskaitų ir tyrimų, be kita ko, 2010 m. Europos vystymosi ataskaita English .

Daugiau apie ES pagalbą besivystančioms šalims Englishfrançais
"EuropeAid"

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos