Sti

Smartere udviklingsbistand med stor effekt - 07/12/2010

Logo for de europæiske udviklingsdage med URL-link til eudevdays.eu © EU

De europæiske udviklingsdage er et årligt forum til at drøfte, hvordan EU bedst bekæmper fattigdom i verden.

Omkring 7 000 personer deltog i de europæiske udviklingsdage Englishfrançais den 6.-7. december i Bruxelles. Her drøftede de, hvordan man kan yde en mere effektiv bistand blandt andet med hensyn til fødevaresikkerhed, vand, sundhed, uddannelse, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, demokrati, god regeringsførelse samt økonomisk og social vækst.

EU er sammen med sine medlemslande verdens største bistandsyder og bidrager med over halvdelen af det samlede beløb, der ydes til udviklingslandene. EU fremmer også udviklingen ved at åbne sine markeder for eksport og tilskynde til regional økonomisk integration.

Selv i disse krisetider mener hele 89 % af europæerne, at udviklingsbistand er af høj eller ret høj betydning. Det viser en undersøgelse fra 2010 English . Omkring 50 % mener, at EU bør leve op til sin forpligtelse og øge bistanden til 0,7 % af bruttonationalproduktet inden 2015, og 14 % mener, at beløbet bør være endnu højere.

Dette års forum fokuserede også på de særlige behov blandt verdens mindst udviklede lande, ligestilling mellem kønnene og problemet med forfalskede lægemidler.

Et af panelerne så på vigtigheden af børns rettigheder i udviklingspolitikken. Et tilknyttet seminar om udveksling af bedste praksis så på situationen hos børn, der arbejder i kakaoindustrien.

Et andet panel satte fokus på fremskidtene i EU's udviklingspolitik og dens rolle med hensyn til at støtte demokrati i udviklingslandene. Det blev drøftet, hvordan man kan bekæmpe fattigdom ved at fremme ligestilling mellem kønnene, og de lokale myndigheders rolle blev debatteret.

Frem for alt drøftede Kommissionen et kommende EU-initiativ, der skal forbedre adgangen til energi i udviklingslandene, samt EU's bestræbelser på at nå FN's millenniumudviklingsmål, der fastsætter globale mål for bekæmpelse af fattigdom inden 2015.

En række rapporter og studier, heriblandt den europæiske beretning om udvikling for 2010 English , blev offentliggjort under forummet.

Mere om EU og udviklingsbistand Englishfrançais
EuropeAid

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links