Навигационна пътека

По-разумна и ефективна помощ за развитие - 07/12/2010

Лого на Европейските дни за развитие с интернет адреса eudevdays.eu © ЕС

Европейски дни на развитието - ежегоден форум за определяне на подхода на ЕС за борба с бедността по света.

Около 7000 души участваха в Европейските дни на развитието Englishfrançais на 6 и 7 декември в Брюксел. Те обсъдиха начини за по-ефективно предоставяне на помощ, както и какво може да бъде направено в областта на продоволствената сигурност, водоснабдяването, здравеопазването, образованието, човешките права, равенството между половете, демокрацията, доброто управление и икономическия и социалния растеж.

ЕС заедно със своите страни членки е най-големият донор на помощи в света, като на него се падат повече от половината от средствата за подпомагане на развиващите се страни. Съюзът насърчава развитието и като отваря пазарите си за износа на развиващите се страни и стимулира регионалната икономическа интеграция.

Дори в период на икономически спад 89% от европейците смятат помощта за развитие за много важна или доста важна, показва проучване от 2010 г English . Около 50 % считат, че ЕС трябва да спази ангажимента си за увеличаване на помощта до 0,7 % от брутния национален доход до 2015 г., а 14 % настояват увеличението да е още по-голямо.

В центъра на вниманието на тазгодишния форум бяха и специалните нужди на най-слабо развитите страни в света, равенството между половете и проблемът с фалшивите медикаменти.

Работна група в рамките на Европейските дни за развитие проучи предимствата от включването на правата на децата в политиката за развитие. На семинар за обмен на добри практики по този въпрос бе разгледано тежкото положение на децата, работещи в какаовата индустрия.

Друга работна група очерта промените в политиката на ЕС за развитие и нейната роля в подкрепа на демокрацията в развиващите се страни. Състояха се дискусии за борбата с бедността чрез насърчаване на равенството между половете, както и дебат за ролята на местните власти.

Най-важно бе, че Комисията обсъди предстояща инициатива на ЕС за подобряване на достъпа до енергия в развиващите се страни и усилията на Съюза за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, предвиждащи намаляване на бедността в световен мащаб до 2015 г.

По време на форума бяха публикувани серия доклади и проучвания, включително и Европейският доклад за помощите за развитие (2010 г.) English

Още за ЕС и помощта за развитие Englishfrançais
EuropeAid

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки