Navigatsioonitee

Partnerlus Aafrikaga - 01/12/2010

Liibüas toimuva Aafrika ja ELi tippkohtumise raames peetavate kõneluste eesmärk on viia kahe maailmajao vaheline koostöö uuele ambitsioonikamale tasemele.

Aafrika ja ELi riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel Tripolis Englishfrançais (29. ja 30. novembril) võeti vastu ühine kava, milles on määratletud järgmise kolme aasta jooksul võetavad meetmed, et aidata jõudsalt edendada investeeringuid, majanduskasvu ning töökohtade loomist. Samuti oli arutluse all, kuidas saavutada ÜRO aastatuhande eesmärgid Englishfrançais . ELi ja Aafrika suhteid käsitlevast uuringust DeutschEnglishfrançais selgub, et eurooplaste arvates on vaesusevastane võitlus, rahu ja julgeolek ning inimõigused kõige tähtsamad küsimused kahe partneri vahelise koostöö puhul.

Lugege täiendavalt Aafrika ja ELi vahelise partnerluse kohta Englishfrançais
Lugege täiendavalt ELi arenguabi kohta Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad