Sökväg

Ett säkrare Europa - 22/11/2010

Man med kikare och keps med EU-flaggan på © EU

EU har satt upp fem samarbetsmål för att hantera säkerhetshot från organiserad brottslighet, terrorism, it-brottslighet, kriser och katastrofer.

Enligt en enkät English från i fjol vill fyra av fem européer att EU ska göra mer mot organiserad brottslighet och terrorism.

EU-länderna samarbetar redan på många områden för att skydda människor och företag. Men det behövs en mer samordnad strategi för att länderna snabbt ska kunna avvärja nya hot från organiserad brottslighet, internationell terrorism, it-brottslighet, kriser och katastrofer.

I handlingsplanen för en strategi för inre säkerhet DeutschEnglishfrançais nämns fem huvudmål för ett förbättrat samarbete:

Organiserad brottslighet

EU-länderna ska samarbete med varandra - och med länder utanför EU - för att kartlägga och spränga internationella kriminella nätverk, skydda ekonomin mot organiserad brottslighet och stifta lagar som ger myndigheterna möjlighet att beslagta intäkter från brottslig verksamhet.

Terrorism

EU ska vidta åtgärder för att strypa terroristernas tillgång till finansiering och material, skydda EU:s transportinfrastruktur och hjälpa samhället att förhindra radikalisering och rekrytering.

IT-brottslighet

Genom utbildning och skärpta lagar vill EU ge polis, åklagare och domare bättre möjligheter att bekämpa it-brottslighet, samarbeta med it-branschen för ökad Internetsäkerhet och stärka EU:s försvar mot it-attacker. Ett nytt europeiskt centrum ska samla expertis och undersöka och förebygga it-brottslighet. Ett nätverk av insatsgrupper ska snabbt kunna ingripa vid it-attacker.

Gränskontroll

Länderna ska vidta gemensamma åtgärder mot potentiella hot vid EU:s yttre och inre gränser och ta fram gemensamma rapporter om människohandel, illegal invandring och smuggling. Det föreslås ett gränsövervakningssystem för EU:s yttre gränser. Samtidigt vill man bli bättre på att täppa till de största hålen i gränskontrollen.

Krishantering

EU-länderna ska samarbeta för att se till att det finns infrastruktur, utrustning och välutbildad personal så att man snabbt kan ingripa vid inre och yttre kriser, vare sig de har orsakats av naturen eller av människan själv.

Arbetet har redan inletts med några av de 41 föreslagna åtgärderna. Tanken är att alla åtgärderna ska ha omsatts i praktiken senast 2014.

Läs mer om inre säkerhet English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar