Navigacijska pot

Moški z daljnogledom in kapo z znakom EU © EU

Strategija predvideva tesnejše sodelovanje držav EU pri spopadanju z organiziranim kriminalom, terorizmom, spletnim kriminalom, krizami in nesrečami.

Po lani objavljeni anketi English kar 80 % Evropejcev od EU pričakuje odločnejše ukrepanje v boju proti organiziranem kriminalu in terorizmu.

Države EU pri zaščiti državljanov in gospodarstva že sodelujejo na številnih področjih. Toda potrebna je bolj usklajena strategija, da se bodo lahko spopadle tudi z novimi grožnjami, ki jih za varnost predstavljajo organizirani kriminal, mednarodni terorizem, spletni kriminal ter krize in nesreče, ki jih povzroči človek ali narava.

Strategija notranje varnosti DeutschEnglishfrançais tako določa tesnejše sodelovanje na petih prednostnih področjih:

Organizirani kriminal

Države EU bodo sodelovale (tudi z državami zunaj EU) pri razkrivanju in razbijanju mednarodnih kriminalnih združb, zaščiti gospodarstva pred organiziranim kriminalom in pripravi zakonov, po katerih bo mogoče zaseči nezakonito pridobljeno premoženje.

Terorizem

Teroristom je treba preprečiti dostop do finančnih sredstev in materiala, zavarovati prometno infrastrukturo EU in preprečiti radikalizacijo in novačanje teroristov.

Spletni terorizem

EU bo poskrbela za strožje zakone in za izobraževanje policistov, tožilcev in sodnikov, ki se ukvarjajo s spletnim kriminalom, skupaj s stroko izboljšala varnost spleta in utrdila obrambo EU pred vdori spletnih kriminalcev. Ustanovila bo nov evropski center za preiskavo in preprečevanje spletnega kriminala. Mreža strokovnjakov bo pripravljena na hitro ukrepanje ob morebitnih vdorih v računalniške sisteme.

Nadzor mej

Države EU bodo poskrbele za skupne ukrepe pri zaščiti zunanjih in notranjih mej EU ter pripravile skupna poročila o trgovini z ljudmi, nezakonitih priseljencih in tihotapstvu. EU je predlagala nadzorni sistem na zunanjih mejah s poudarkom na odkrivanju morebitnih vstopnih mest.

Ukrepanje ob krizah

Države EU bodo skupaj poskrbele za ustrezno infrastrukturo, opremo in usposobljenost osebja in tako omogočile hitro ukrepanje ob krizah in nesrečah, ki jih v EU in zunaj nje povzroči človek ali narava.

Od skupno 41 načrtovanih ukrepov nekatere že uresničujejo, vse pa naj bi izvedli do leta 2014.

Več o notranji varnosti English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave