Navigačný riadok

Muž s ďalekohľadom v modrej čiapke so symbolom EÚ © EU

Päť cieľov na dosiahnutie užšej spolupráce v záujme riešenia bezpečnostných hrozieb, ktoré vyvoláva organizovaný zločin, terorizmus, počítačová kriminalita, krízy a katastrofy.

Z výsledkov prieskumu English , ktorý bol uverejnený v minulom roku , vyplynulo, že štyria z piatich Európanov si želajú, aby bola EÚ v boji proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu aktívnejšia.

Členské štáty EÚ už v záujme ochrany občanov a podnikov spolupracujú v mnohých oblastiach. Na to, aby mohli čeliť rýchlo sa rozvíjajúcim bezpečnostným hrozbám, ako sú organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus, počítačová kriminalita, krízy a prírodné alebo človekom spôsobené katastrofy, je však potrebná viac koordinovaná stratégia.

V akčnom pláne stratégie vnútornej bezpečnosti DeutschEnglishfrançais sa identifikuje päť hlavných cieľov, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu spolupráce:

Organizovaný zločin

EÚ by mala spolupracovať - a to aj s krajinami mimo blok - na zisťovaní a rozkladaní medzinárodných zločineckých sietí, ochraňovať hospodárstvo pred organizovaným zločinom a prijímať právne predpisy, ktoré umožnia štátnym orgánom zhabať aktíva získané trestnou činnosťou.

Terorizmus

Mali by sa prijať opatrenia na zamedzenie prístupu teroristov k finančným zdrojom a vybaveniu, na ochranu dopravnej infraštruktúry EÚ a na pomoc spoločenstvám pri zabraňovaní radikalizácii a náboru nových členov.

Počítačová kriminalita

EÚ by mala vybudovať kapacity a lepšie pripraviť políciu, prokuratúru a súdy na boj proti počítačovej kriminalite formou školení a zlepšenia právnych predpisov, mala by spolupracovať s priemyslom v záujme zlepšenia on-line bezpečnosti a mala by posilniť schopnosť EÚ čeliť počítačovým útokom. V novom európskom stredisku by sa mali sústrediť odborníci na vyšetrovanie a prevenciu počítačovej kriminality. Sieť tímov reakcie na núdzové počítačové situácie bude pripravená na nasadenie v prípade kybernetických útokov.

Riadenie hraníc

Krajiny by mali prijať spoločné opatrenia proti možným hrozbám na vonkajších a vnútorných hraniciach EÚ. Mali by vydávať spoločné správy o obchode s ľuďmi, ilegálnom prisťahovalectve a prevádzačstve. Navrhuje sa aj systém sledovania vonkajších hraníc a viac pozornosti sa bude venovať frekventovaným miestam vstupu do Únie.

Krízové opatrenia

Vlády štátov EÚ by mali spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že bude k dispozícii potrebná infraštruktúra, vybavenie a vyškolený personál schopný zasiahnuť v rámci EÚ i mimo nej v prípade výskytu krízových situácií vyvolaných prírodnými živlami či ľudským faktorom.

Na časti z 41 opatrení navrhnutých v akčnom pláne sa už pracuje. Do praxe by sa mali zaviesť do roku 2014.

Viac o vnútornej bezpečnosti English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy