Ścieżka nawigacji

Bezpieczniejsza Europa - 22/11/2010

Mężczyzna w czapce z flagą UE patrzący przez lornetki © EU

Pięć celów w zakresie bliższej współpracy, aby stawić czoła zagrożeniom, jakie stanowią przestępczość zorganizowana, terroryzm, cyberprzestępczość, sytuacje kryzysowe i katastrofy.

Jak wynika z opublikowanego w ubiegłym roku badania opinii publicznej English czterech na pięciu Europejczyków opowiada się za tym, aby na szczeblu unijnym podejmowano więcej działań w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Kraje UE już teraz współpracują ze sobą w wielu dziedzinach, aby chronić obywateli i firmy. Potrzebna jest jednak bardziej skoordynowana strategia, która pomoże reagować na szybko zmieniające się zagrożenia, jakie niosą ze sobą przestępczość zorganizowana, międzynarodowy terroryzm, cyberprzestępczość, klęski żywiołowe oraz kryzysy i katastrofy wywołane przez człowieka.

Plan działania dotyczący strategii bezpieczeństwa wewnętrznego DeutschEnglishfrançais określa pięć głównych celów realizowanych w ramach ściślejszej współpracy.

Przestępczość zorganizowana

Kraje UE będą współpracować ze sobą, a także z innymi państwami spoza UE w celu rozbijania międzynarodowych siatek przestępczych, zapewnienia gospodarce ochrony przed przestępczością zorganizowaną oraz wprowadzania przepisów pozwalających władzom na konfiskatę zysków pochodzących z działalności przestępczej.

Terroryzm

Zostaną podjęte działania na rzecz odcięcia terrorystom dostępu do źródeł finansowania i materiałów, na rzecz ochrony unijnej infrastruktury transportowej, zapobiegania radykalizacji postaw w społeczeństwie, a także werbowaniu przyszłych terrorystów.

Cyberprzestępczość

Dzięki szkoleniom i zaostrzeniu przepisów prawnych UE lepiej przygotuje policję, prokuratorów i sędziów do walki z cyberprzestępczością, będzie współpracować z przemysłem, aby poprawić bezpieczeństwo w Internecie, a także obronę UE przed cyberatakami. W nowym europejskim centrum zwalczania cyberprzestępczości będą pracować eksperci zajmujący się zapobieganiem temu procederowi i prowadzeniem dochodzeń. Sieć zespołów ds. reagowania kryzysowego w dziedzinie informatycznej będzie w stanie gotowości na wypadek cyberataków.

Zarządzanie granicami

Kraje UE będą podejmować wspólne działania, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE, jak również sporządzać wspólne raporty dotyczące handlu ludźmi, nielegalnej imigracji i przemytu. Przewiduje się ustanowienie systemu nadzoru granic zewnętrznych oraz bardziej skuteczne identyfikowanie newralgicznych punktów, w których przekracza się granice.

Reagowanie w sytuacji kryzysowej

Rządy UE będą ze sobą współpracować w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury, potrzebnego sprzętu i wyszkolonego personelu, dzięki czemu można będzie w szybki sposób reagować na wewnętrzne i zewnętrzne sytuacje nadzwyczajne, zarówno żywiołowe, jak i te wywołane przez człowieka.

Rozpoczęły się już prace obejmujące niektóre z 41 zaproponowanych działań. Ich realizacja ma potrwać do 2014 r.

Więcej na temat bezpieczeństwa wewnętrznego English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki