Navigācijas ceļš

Stratēģija drošākai Eiropai - 22/11/2010

Cilvēks pie acīm tur tālskati, bet galvā uzlicis cepurīti ar ES karogu © ES

Pieci mērķi ciešākai sadarbībai, lai novērstu drošības apdraudējumu, ko rada organizētā noziedzība, teroristi, kibernoziedznieki, kā arī krīzes un katastrofas.

Četri no pieciem eiropiešiem uzskata, ka ES līmenī jāveic vairāk pasākumu, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un terorismu, teikts pērn īstenota apsekojuma English rezultātos.

ES dalībvalstis jau sadarbojas vairākās jomās, lai aizsargātu savus pilsoņus un uzņēmumus. Tomēr vajadzīga koordinētāka stratēģija, kas ļautu reaģēt, ja drošību negaidīti apdraudētu organizētā noziedzība, starptautiskie teroristi, kibernoziedznieki, kā arī stihiskas un cilvēku izraisītas krīzes un katastrofas.

Iekšējās drošības stratēģijas rīcības plānā DeutschEnglishfrançais iekļauti pieci galvenie mērķi sadarbības uzlabošanai.

Organizētā noziedzība

ES valstis sadarbosies savā starpā un ar ārpussavienības valstīm, lai atklātu un iznīcinātu starptautiskās noziedzības tīklus, aizsargātu ekonomiku pret organizēto noziedzību un izdotu likumus, kas iestādēm ļaus konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Terorisms

Paredzēti pasākumi, lai teroristiem neļautu piekļūt vajadzīgajam finansējumam un tehniskajai bāzei, aizsargātu ES transporta infrastruktūru un palīdzētu vietējām kopienām novērst radikālisma izplatīšanos un nākamo teroristu vervēšanu.

Datornoziegumi

ES labāk sagatavos policiju, izmeklētājus un tiesnešus, lai cīnītos pret datornoziegumiem. Tas notiks, veicot apmācības un pieņemot stingrākus likumus, sadarbojoties ar IT nozari, lai uzlabotu drošību internetā, un nostiprinot ES spēju reaģēt kibernoziegumu gadījumā. Tiks izveidots jauns Eiropas centrs, kurā strādās kibernoziegumu izmeklēšanas un novēršanas eksperti. Tiks izveidots datorapdraudējumu reakcijas komandu tīkls, kas spēs strauji reaģēt kiberuzbrukumu gadījumā.

Robežu pārvaldība

Valstis veiks kopīgus pasākumus pret potenciālo apdraudējumu uz ES ārējām un iekšējām robežām, tās sagatavos kopējus ziņojumus par cilvēku tirdzniecību, nelegālo imigrāciju un kontrabandu. Ierosināts izveidot ārējo robežu uzraudzības sistēmu, īpaši pievēršoties galvenajiem nelegālo imigrantu iekļūšanas punktiem.

Reaģēšanas pasākumi krīzes situācijā

ES dalībvalstu valdības sadarbosies, sagatavojot vajadzīgo infrastruktūru, iekārtas un apmācītu personālu, lai varētu tūlīt reaģēt uz iekšējām un ārējām ārkārtas situācijām — gan dabas, gan cilvēku darbības izraisītām.

Plānā ierosināts pavisam 41 pasākums, no kuriem dažu īstenošana jau sākusies. Paredzēts tos pabeigt līdz 2014. gadam.

Vairāk par iekšējo drošību English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites