Cosán nascleanúna

Fear le déshúiligh agus caipín de bhratach an AE air © AE

Cúig sprioc do chomhar níos dlúithe le tabhairt faoi bhagairtí slándála ón gcoireacht eagraithe, ón sceimhlitheoireacht, ón gcíbearchoireacht, ó ghéarchéimeanna is ó thubaistí.

Tá breis gníomhaíochta i gcoinne na coireachta eagraithe is na sceimhlitheoireachta ag teastáil ó cheathrar as gach cúigear Eorpach, de réir suirbhé English a foilsíodh anuraidh.

Tá ballstáit an AE i gcomhar cheana féin i gcuid mhaith réimsí chun saoránaigh is gnóthais a chosaint. Ach is gá straitéis níos comhordaithe le cur in aghaidh bagairtí slándála ón gcoireacht eagraithe, ón sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta, ón gcíbearchoireacht, ó ghéarchéimeanna nádúrtha agus daondéanta, agus ó thubaistí.

Aithníonn an plean gníomhaíochta um Straitéis Slándála DeutschEnglishfrançais cúig phríomhchuspóir don chomhar feabhsaithe:

Coireacht eagraithe

D'oibreodh an AE le chéile - agus le tíortha lasmuigh den Aontas - chun teacht ar líonraí coireachta idirnáisiúnta is iad a dhíothú, chun an geilleagar a chosaint ón gcoireacht eagraithe is chun dlíthe a rith a cheadódh do na húdaráis fáltais na coireachta a choigistiú.

Sceimhlitheoireacht

Ghníomhófaí chun sceimhlitheoirí a ghearradh ó mhaoiniú is ó ábhar, chun bonneagar iompair an AE a chosaint, is chun cabhrú le pobail le radacú agus earcú sceimhlitheoirí a chosc.

Coireacht ríomhaire

Is fearr a fheisteodh an AE póilíní, cúisitheoirí is breithiúna chun coreacht ríomhaire a chomhrac trí oiliúint is trí dhlíthe níos treise, d'oibreodh sé le lucht tionscail chun slándáil ar líne a fheabhsú, is neartódh sé cosaintí an AE i gcoinne cíbearionsaithe. Beidh lárionad nua Eorpach chun saineolaithe a thabhairt le chéile chun an chibearchoireacht a imscrúdú is a chosc. Bheadh líonraí foirne éigeandála ríomhaire ullamh le freagairt ar chibearionsaithe.

Bainistiú teorann

Choimhghníomhódh na tíortha i gcoinne bagairtí féideartha ag teorainneacha seachtracha is inmheánacha an AE, is d'eiseofaí comhthuarascálacha faoi gháinneáil ar dhaoine, inimirce mhídhleathach agus faoi smuigleáil. Moltar córas faireacháin ar na teorainneacha seachtracha, fara díriú níos cliste ar "bheospotaí" iontrála.

Freagairt géarchéime

D'oibreodh rialtais an AE i gcomhar chun an bonneagar is gá, an trealamh agus an fhoireann oilte is gá a chinntiú le freagairt go tapa ar éigeandálacha inmheánacha agus seachtracha, bídís nádúrtha nó daondéanta.

Tá obair tosaithe cheana féin ar chuid de na 41 gníomhú atá á moladh, d'fhonn iad a chur i bhfeidhm roimh an mbliain 2014.

Breis faoin tslándáil inmheánach English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links