Διαδρομή πλοήγησης

Για μια ασφαλέστερη Ευρώπη - 22/11/2010

Άνδρας με κιάλια φορά καπέλο με τη σημαία της ΕΕ © EU

Πέντε στόχοι για στενότερη συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές κατά της ασφάλειας από το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, τις κρίσεις και τις καταστροφές.

Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους επιθυμούν να λάβει περισσότερα μέτρα η ΕΕ κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, σύμφωνα με έρευνα English που δημοσιεύτηκε πέρυσι.

Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται ήδη σε πολλούς τομείς για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Χρειάζεται όμως μια πιο συντονισμένη στρατηγική, ώστε να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν τις ολοένα μεγαλύτερες απειλές κατά της ασφάλειας από το οργανωμένο έγκλημα, τη διεθνή τρομοκρατία, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς και τις φυσικές και ανθρωπογενείς κρίσεις και καταστροφές.

Το σχέδιο δράσης για τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας DeutschEnglishfrançais θέτει πέντε βασικούς στόχους για ενίσχυση της συνεργασίας:

Οργανωμένο έγκλημα

Οι χώρες της ΕΕ θα συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τρίτες χώρες για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση διεθνών εγκληματικών δικτύων, την προστασία της οικονομίας από το οργανωμένο έγκλημα και τη θέσπιση νομοθεσίας που θα παρέχει στις αρχές τη δυνατότητα δήμευσης των προϊόντων εγκλήματος.

Τρομοκρατία

Θα αναληφθεί δράση για να αποτραπεί η πρόσβαση τρομοκρατών σε πηγές χρηματοδότησης και υλικά, να προστατευτεί το δίκτυο μεταφορών της ΕΕ και να παρασχεθεί βοήθεια σε κοινότητες για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών.

Ηλεκτρονικό έγκλημα

Η ΕΕ θα εξοπλίσει καλύτερα τις αστυνομικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος μέσω δράσεων επιμόρφωσης και αυστηρότερης νομοθεσίας, θα συνεργαστεί με τη βιομηχανία για τη βελτίωση της διαδικτυακής ασφάλειας και θα ενισχύσει την άμυνα της ΕΕ κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Θα δημιουργηθεί επίσης ευρωπαϊκό κέντρο ειδικών στη διερεύνηση και πρόληψη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και δίκτυο ομάδων έκτακτης ανάγκης που θα επεμβαίνουν σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Διαχείριση των συνόρων

Οι χώρες θα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και θα εκδίδουν κοινές εκθέσεις για την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη μετανάστευση και το λαθρεμπόριο. Προτείνεται επίσης σύστημα εποπτείας των εξωτερικών συνόρων, καθώς και αποτελεσματικότερος έλεγχος επικίνδυνων σημείων εισόδου.

Αντιμετώπιση κρίσεων

Οι χώρες της ΕΕ θα αναπτύξουν από κοινού δράση για να εξασφαλίσουν την αναγκαία υποδομή, τον εξοπλισμό και ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα ανταποκρίνεται γρήγορα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εντός και εκτός ΕΕ, που προκαλούνται από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες.

Μερικές από τις 41 προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ στόχος είναι να τεθούν όλες σε εφαρμογή μέχρι το 2014.

Περισσότερα για την εσωτερική ασφάλεια English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι