Sti

Mand med kikkert og en kasket med EU's flag © EU

Fem mål for et tættere samarbejde om sikkerhedstrusler fra organiseret kriminalitet, terrorisme, it-kriminalitet, kriser og katastrofer.

Ifølge en undersøgelse English fra sidste år ønsker fire ud af fem europæere en større indsats på EU-niveau mod organiseret kriminalitet og terrorisme.

EU-landene samarbejder allerede på mange områder for at beskytte borgere og virksomheder. Men der er behov for en mere koordineret strategi for at bekæmpe de hastigt voksende sikkerhedstrusler fra organiseret kriminalitet, international terrorisme, it-kriminalitet og naturkatastrofer samt menneskeskabte katastrofer og kriser.

Strategien for indre sikkerhed DeutschEnglishfrançais udpeger fem hovedmålsætninger for forbedret samarbejde:

Organiseret kriminalitet

EU skal arbejde sammen - også med lande uden for EU - for at indkredse og opløse internationale kriminelle netværk, beskytte økonomien mod organiseret kriminalitet og vedtage love, der gør det muligt for myndighederne at konfiskere udbyttet fra kriminalitet.

Terrorisme

Der ville blive taget skridt til at afskære terroristernes adgang til finansiering og materiel, beskytte EU's transportinfrastruktur og hjælpe med at forhindre radikalisering og rekruttering af fremtidige terrorister.

It-kriminalitet

EU vil ruste politiet, anklagere og dommere til bedre at bekæmpe it-kriminalitet gennem uddannelse og strammere love, arbejde sammen med erhvervslivet for at forbedre onlinesikkerheden og styrke EU's forsvar mod internetangreb. Et nyt europæisk center vil samle eksperter til at efterforske og forhindre internetkriminalitet. Et netværk af it-udrykningshold vil være klar til at reagere i tilfælde af et internetangreb.

Grænseforvaltning

Lande vil stå sammen om at handle mod potentielle trusler ved EU's ydre og indre grænser og udfærdige fælles rapporter om menneskehandel, menneskesmugling og smugling. Der er forslag om et overvågningssystem af de ydre grænser samt bedre målretning mod "kritiske punkter" for adgang.

Krisereaktion

EU's regeringer vil arbejde sammen for at sikre, at den nødvendige infrastruktur, det rigtige udstyr og uddannet personale står til rådighed, så der kan reageres hurtigt på indre og ydre katastrofer, både naturlige og menneskeskabte.

Arbejdet er allerede begyndt på nogle af planens 41 foreslåede tiltag, og det er målet, at de skal gennemføres fra nu af og indtil 2014.

Mere om indre sikkerhed English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links