Cesta

Muž v čepici s vlajkou EU se dívá dalekohledem © EU

Členské státy budou úžeji spolupracovat v pěti bezpečnostních oblastech: boj proti organizovanému zločinu, terorismu, počítačové trestné činnosti, krizím a katastrofám.

Podle loňského průzkumu veřejného mínění English požadují čtyři pětiny Evropanů, aby EU rozhodněji postupovala proti organizovanému zločinu a terorismu.

Země EU již v zájmu ochrany občanů a podniků spolupracují v mnoha oblastech. Hrozby, které představují organizovaný zločin, mezinárodní terorismus, počítačová trestná činnost a krize a katastrofy (ať už jsou způsobeny člověkem nebo přírodou), se však velmi rychle vyvíjejí, a boj proti nim je potřeba více koordinovat.

Proto byl vytvořen akční plán strategie vnitřní bezpečnosti DeutschEnglishfrançais. Spolupráce by se podle něho měla zlepšit v pěti hlavních oblastech:

Organizovaná trestná činnost

EU bude společně s dalšími zeměmi pracovat na vyhledávání a rozrušování mezinárodních zločinných sítí, chránit před organizovaným zločinem ekonomiku a přijme předpisy, na jejichž základě budou mít úřady právo konfiskovat výnos z trestné činnosti.

Terorismus

Budou přijata opatření, jimiž budou teroristé odstřiženi od svých finančních i materiálních zdrojů. Další kroky budou podniknuty v zájmu ochrany dopravní infrastruktury EU a na pomoc komunitám, v nichž hrozí radikalizace a účast v teroristických strukturách.

Počítačová trestná činnost

EU k boji proti počítačové trestné činnosti lépe vybaví policii, státní zástupce a soudce. Ti rovněž dostanou k dispozici přísnější legislativu. Prohloubí se spolupráce s odvětvím počítačové technologie v otázce bezpečnosti internetu a posílí se obrana EU vůči internetovým útokům (hackerům apod.) Vznikne evropské centrum, v němž budou soustředěni odborníci z oblasti vyšetřování a prevence počítačové trestné činnosti, a síť nouzových týmů, které budou schopny v případě potřeby reagovat na internetové útoky.

Správa hranic

Země EU budou společně postupovat proti potenciálním hrozbám na vnějších i vnitřních hranicích EU a budou vydávat společné zprávy o obchodu s lidmi, nezákonné imigraci a pašování. Návrh počítá také s vytvořením systému dohledu nad vnějšími hranicemi a se systémem inteligentního monitoringu jejich problémových bodů.

Řešení krizí

Vlády zemí EU budou společně pracovat na zajištění potřebné infrastruktury, vybavení a personálu, s jejichž pomocí bude možné rychle a adekvátně řešit vnitřní a vnější krizové situace, ať již jde o přírodní pohromy či katastrofy způsobené člověkem.

Na některých opatřeních, která jsou součástí plánu, se již začalo pracovat. Všech 41 by mělo být převedeno do praxe nejpozději v roce 2014.

Další informace k otázce vnitřní bezpečnosti English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy