Навигационна пътека

Мъж с бинокъл и шапка със знамето на ЕС © ЕС

Пет цели за по-тясно сътрудничество в борбата със заплахите за сигурността от организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността, кризите и бедствията.

Според проучване English , публикувано миналата година, четирима от всеки петима европейци искат повече действия на равнище ЕС за борба с организираната престъпност и тероризма.

Държавите от Съюза вече си сътрудничат в много области за защита на гражданите и предприятията. Необходима е обаче по-координирана стратегия, която да им помогне да се противопоставят на бързо развиващите се заплахи за сигурността от организираната престъпност, международния тероризъм, киберпрестъпността, както и от природни и предизвикани от човека кризи и бедствия.

Планът за действие за вътрешната сигурност DeutschEnglishfrançais определя пет основни цели за подобряване на сътрудничеството.

Организирана престъпност

Държавите от ЕС ще работят едни с други, както и с държави извън Съюза, за откриване и неутрализиране на международните престъпни мрежи, за защита на икономиката от организираната престъпност и за приемане на закони, позволяващи на властите да конфискуват облагите от престъпления.

Тероризъм

Ще бъдат предприети действия за ограничаване на достъпа на терористите до финансиране и материали, за защита на транспортната мрежа на ЕС и за подпомагане на общностите при предотвратяване на радикализацията и вербуването на бъдещи терористи.

Компютърна престъпност

Полицията, прокуратурата и съдиите в ЕС ще могат да се борят по-ефикасно с компютърната престъпност, тъй като ще бъдат по-добре обучавани и ще разполагат с по-добри закони. Освен това те ще си сътрудничат с предприятията за подобряване на онлайн безопасността и за повишаване на защитата на ЕС срещу кибер атаки. Нов европейски център ще събере експерти, които да изследват и предотвратяват киберпрестъпността. Мрежа от компютърни екипи за спешни случаи ще ще бъде готова да отвърне на евентуални кибер атаки.

Управление на границите

Държавите ще предприемат съвместни действия срещу потенциални заплахи по външните и вътрешните граници на ЕС и ще публикуват съвместни доклади за трафика на хора, нелегалната имиграция и контрабандата. Предложена е система за наблюдение на външните граници наред с по-успешно концентриране върху "горещите точки" за влизане в Съюза.

Отговор при кризи

Правителствата на ЕС ще си сътрудничат, за да гарантират наличието на необходимата инфраструктура, оборудване и обучен персонал за бърз отговор в случаи на вътрешни и външни, както природни, така и предизвикани от човека извънредни случаи.

Работата по някои от предложените в плана 41 действия вече започна, като целта е те да бъдат приложени до 2014 г.

Повече за вътрешната сигурност English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки