Sökväg

Nya EU-medlemmar i sikte? - 11/11/2010

Kommissionen presenterar årets utvidgningsstrategi och analyserar vilka framsteg kandidatländerna och de potentiella kandidaterna har gjort.

EU och de 27 medlemsländerna vill gärna se ännu fler medlemsländer. Fler medlemmar är bra för säkerheten och freden i Europa och stärker EU:s ekonomiska tillväxt och politiska inflytande.

Rapporten om utvidgningsstrategin 2010 omfattar länderna på Västra Balkan, Island och Turkiet. Den innehåller en lägesanalys och beskriver hur kandidaterna ska få hjälp med de reformer som krävs för att de ska få gå med i EU.

EU har anslagit 11,6 miljarder euro för 2007-2013 till stöd för förberedelserna. Kandidaterna får bland annat fri tillgång till EU:s inre marknad för de flesta exportvaror - en viktig livlina för länder som kämpar med att återhämta sig från den ekonomiska krisen.

Några viktiga problemområden består, till exempel rättsväsendena, den offentliga förvaltningen, yttrandefriheten och villkoren för socialt utsatta grupper.

De länder som bildades efter Jugoslaviens sammanbrott måste också lösa sina problem från tidigare konflikter.

Kommissionen rekommenderar rådet att ge Montenegro status som kandidatland. Anslutningsförhandlingar kan inledas när landet uppnår den nödvändiga nivån på efterlevnaden av medlemskapskriterierna. Makedonien måste i detta avseende uppfylla en rad viktiga krav.

Kommissionen anser att anslutningsförhandlingar kan inledas med Albanien när landet uppnår den nödvändiga nivån på efterlevnaden av medlemskapskriterierna. Landet måste i detta avseende uppfylla en rad viktiga krav.

Förhandlingarna med Kroatien är i sitt slutskede, men vissa problem med rättsväsendets oberoende och de grundläggande rättigheterna återstår.

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien väntar på EU-ländernas beslut om landet ska få inleda medlemskapsförhandlingar.

Serbien lämnade in sin medlemskapsansökan i december 2009. EU-länderna gav i förra månaden kommissionen i uppdrag att yttra sig om ansökan.

Kommissionen framför sina farhågor i fråga om Bosnien och Hercegovina. Det reformarbete som krävs för att få komma i fråga för EU-medlemskap går långsamt. Kommissionen betonar Kosovos europeiska perspektiv och framhåller att EU är villigt att hjälpa till med de många utmaningar som den potentiella kandidaten ännu har att tampas med.

Turkiet fick veta att de långsamma anslutningsförhandlingarna kommer att ta fart när landet uppfyller sina skyldigheter inom tullunionen Englishfrançais med EU, t.ex. att öppna sina hamnar och flygplatser för trafik från Republiken Cypern.

EU och Island inledde förhandlingar tidigare i år. Landet har fördelen av att redan vara EES-medlem och ingå i Schengenområdet för gränssamarbete.

Läs mer om utvidgningen

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar