Navigacijska pot

Širitev Evropske unije - 11/11/2010

Širitev EU in poročila o napredku Hrvaške, Islandije, Turčije, Makedonije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Kosova na poti v Evropsko unijo.

Širitev evropske povezave je še naprej prednostna politična naloga Evropske unije in njenih 27 držav članic. Evropska unija bo z novimi članicami varnejša ter gospodarsko in politično močnejša.

V širitveni strategiji in poročilu o napredku 2010 za države Zahodnega Balkana, Islandijo in Turčijo je Komisija ocenila njihovo pripravljenost in predlagala ukrepe za pomoč državam kandidatkam pri izvajanju reform, potrebnih za pristop.

Evropska unija je za obdobje 2007-2013 tem državam namenila 11,6 milijarde EUR pristopne pomoči. Vse države kandidatke imajo tudi prost dostop do enotnega trga EU za skorajda vse svoje izvozne izdelke, kar je v tem času okrevanja po gospodarski krizi izrednega pomena.

Komisija je države kljub temu pozvala, da izboljšajo vladavino prava, javno upravo, svobodo izražanja in pogoje za socialno izključene skupine.

Države bivše Jugoslavije morajo rešiti tudi spore, ki otežujejo normalizacijo medsebojnih odnosov.

Komisija je Svetu EU priporočila, naj Črni gori podeli status države kandidatke. Pristopna pogajanja naj bi se začela, ko bo država dosegla zadostno stopnjo usklajenosti z merili za članstvo in izpolnila nekatere prednostne naloge.

Komisija tudi meni, naj bi se pogajanja za pristop Albanije k Evropski uniji začela, ko bo država dosegla zadostno stopnjo usklajenosti z merili za članstvo in ko bo izpolnila nekatere prednostne naloge.

Potrdila je tudi, da Hrvaška vstopa v zadnjo fazo priprav na pristop, vendar mora za končanje pogajanj zagotoviti neodvisnost sodstva in spoštovanje temeljnih pravic.

Makedonija potrebuje za začetek pristopnih pogajanj soglasno odločitev držav članic EU.

Srbija je za članstvo zaprosila decembra 2009, Svet EU pa je njeno prošnjo oktobra posredoval Komisiji, ki bo o tem pripravila mnenje.

Komisija je v zvezi z Bosno in Hercegovino izrazila zaskrbljenost zaradi počasnega uvajanja reform, ki so zelo pomembne za njeno približevanje Evropski uniji. Podprla je tudi evropsko perspektivo Kosova in se zavzela, da mu zagotovi tehnično in zakonodajno pomoč.

Turčija napreduje precej počasi. Za pospešitev pogajanj mora izpolniti svoje obveznosti iz carinske unije Englishfrançais ter ciprskim ladjam in letalom omogočiti dostop do turških pristanišč in letališč.

Islandija je že začela pristopna pogajanja z EU. Ker je članica Evropskega gospodarskega prostora in schengenskega območja, je velik del njene zakonodaje že usklajen z zakonodajo Unije.

Več o širitvi EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave