Ścieżka nawigacji

Rozszerzenie - co dalej? - 11/11/2010

Strategia rozszerzenia na rok 2010 oraz ocena postępów państw ubiegających się o członkostwo w UE: Chorwacji, Islandii, Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii i Kosowa

Rozszerzenie o kolejne kraje pozostaje priorytetem polityki UE oraz jej 27 państw członkowskich. Dalsze poszerzanie granic wzmocni bezpieczeństwo i pokój w Europie, zapewni wzrost gospodarczy i nada Unii większą siłę przebicia.

Sprawozdanie w sprawie strategii rozszerzenia na rok 2010, obejmujące Bałkany Zachodnie, Islandię i Turcję, przedstawia stan zaawansowania przygotowań kandydatów oraz wskazówki co do realizacji niezbędnych do uzyskania członkostwa reform.

W okresie 2007-2013 na przygotowania do rozszerzenia UE przeznaczyła 11,6 miliarda euro. Do bezpośrednich korzyści z tych przygotowań zaliczyć można swobodny dostęp do jednolitego rynku UE dla większości eksportowanych towarów - co odgrywa ogromną rolę dla krajów usiłujących otrząsnąć się ze skutków światowego kryzysu gospodarczego.

Do pokonania pozostaje kilka podstawowych trudności dotyczących ulepszenia uregulowań prawnych, administracji publicznej, swobody wypowiedzi oraz poprawy warunków życia grup wykluczonych społecznie.

Kraje, które powstały po rozpadzie byłej Jugosławii, muszą również rozwiązać kwestie wynikające z wciąż toczących się między nimi sporów.

W odniesieniu do Czarnogóry Komisja zaleca, by Rada nadała jej status kraju kandydującego. Kraj ten będzie mógł rozpocząć negocjacje akcesyjne z UE, gdy w wystarczającym stopniu dostosuje się do wymogów warunkujących uzyskanie członkostwa. W związku z czym Czarnogóra musi podjąć działania w kilku priorytetowych obszarach.

Zdaniem Komisji negocjacje akcesyjne z Albanią powinny się rozpocząć, gdy kraj ten w wystarczającym stopniu dostosuje się do wymogów warunkujących uzyskanie członkostwa. W związku z czym Albania musi podjąć działania w kilku priorytetowych obszarach.

Natomiast Chorwacja, która wkracza w ostatnią fazę przygotowań akcesyjnych, musi dołożyć dalszych starań, by spełnić normy dotyczące niezawisłości sądów oraz praw podstawowych.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oczekuje na decyzję rządów państw członkowskich w sprawie otwarcia rozmów dotyczących członkostwa.

Serbia zgłosiła chęć przystąpienia do UE w grudniu 2009 r. W zeszłym miesiącu rządy państw członkowskich zwróciły się do Komisji z wnioskiem o sformułowanie opinii w tej sprawie.

W odniesieniu do Bośni i Hercegowiny Komisja wyraziła zaniepokojenie niewielkimi postępami w przeprowadzaniu licznych, niezbędnych do przystąpienia do UE reform. Zwróciła również uwagę na perspektywę europejską dla Kosowa i podkreśliła swą gotowość do udzielenia pomocy w pokonywaniu licznych technicznych i prawnych trudności, z jakimi nadal zmaga się ten region.

Turcja uzyskała obietnicę przyspieszenia wolno postępujących negocjacji, jeśli wywiąże się ze swoich zobowiązań w ramach unii celnej Englishfrançais z UE, a przede wszystkim udostępni swoje porty i lotniska dla połączeń z Republiką Cypryjską.

Islandia, która rozpoczęła rozmowy akcesyjne z UE w zeszłym roku, znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji, jako że jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i należy już do strefy Schengen.

Więcej na temat rozszerzenia UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki