Naršymo kelias

ES plėtra: dabartinė padėtis - 11/11/2010

2010 m. plėtros strategija ir Kroatijos, Islandijos, Turkijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Serbijos ir Kosovo padarytos pažangos siekiant narystės ES įvertinimas.

Tolesnė plėtra ir toliau yra ES bei jos 27 valstybių narių politinis prioritetas. ES toliau plečiantis didės Europos saugumas, spartės ekonomikos augimas, stiprės taika ir politinė įtaka.

2010 m. plėtros strategijos ataskaitoje, kurioje apžvelgiami Vakarų Balkanai, Islandija ir Turkija, vertinama dabartinė padėtis ir kaip padėti narystės ES siekiančioms šalims įvykdyti būtinas reformas.

2007-2013 m. ES skyrė 11,6 mlrd. eurų pasirengimo procesui paremti. Jau dabar dauguma eksportuojamų gaminių gali laisvai patekti į ES bendrąją rinką. Tai gyvybiškai svarbu šalims, bandančioms atsigauti nuo pasaulinės ekonomikos krizės padarinių.

Dar lieka neišspręsti keli svarbūs uždaviniai: teisės normų tobulinimas, viešasis administravimas, žodžio laisvė, socialiai atskirtų grupių sąlygos ir kt.

Subyrėjus Jugoslavijai susikūrusios šalys taip pat turi išspręsti dėl konfliktų kilusias problemas.

Komisija rekomenduoja Tarybai suteikti Juodkalnijai šalies kandidatės statusą. Derybos dėl stojimo į ES turėtų būti pradėtos, kai šalis pasieks būtiną narystės kriterijų atitikties lygmenį. Tam ji turi įvykdyti tam tikrus svarbiausius reikalavimus.

Komisija mano, kad derybos su Albanija dėl stojimo į ES turėtų būti pradėtos, kai šalis pasieks būtiną narystės kriterijų atitikties lygmenį. Tam šalis turi įvykdyti tam tikrus svarbiausius reikalavimus.

Kroatija pradeda galutinį stojimo derybų etapą, bet dar turi atitikti teismų nepriklausomumo ir pagrindinių laisvių reikalavimus.

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laukia ES vyriausybių sprendimo, ar pradėti derybas dėl narystės.

Serbija pateikė paraišką dėl narystės ES 2009 m. gruodį. Praėjusį mėnesį ES vyriausybės paprašė Komisijos apie paraišką pateikti nuomonę.

Komisija pareiškė susirūpinimą dėl lėtos Bosnijos ir Hercegovinos pažangos imantis daugybės reformų, itin svarbių šaliai siekiant narystės ES. Be to, ji pabrėžė europinę Kosovo perspektyvą ir savo norą padėti sprendžiant daugybę uždavinių - tiek techninių, tiek ir teisinių, - kurie vis dar kyla šiai teritorijai.

Derybos su Turkija dėl stojimo į ES paspartės, kai ji įvykdys ES atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su muitų sąjunga Englishfrançais , t. y. atvers savo jūrų ir oro uostus laivams ir orlaiviams iš Kipro Respublikos.

Šiais metais derybas dėl stojimo su ES pradėjusios Islandijos privalumas tai, kad ji yra Europos ekonominės erdvės narė ir Šengeno susitarimo, kuriuo panaikinama sienų kontrolė, šalis.

Daugiau apie ES plėtrą

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos