Navigointipolku

EU:n laajentumisen tilannekatsaus 2010 - 11/11/2010

Komissio on julkaissut EU:n laajentumisstrategiaa koskevan raporttinsa vuodelta 2010. Raportissa arvioidaan Kroatian, Islannin, Turkin, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Montenegron, Serbian ja Kosovon etenemistä kohti EU-jäsenyyttä.

EU:n laajentuminen on edelleen yksi EU:n ja sen 27 jäsenmaan ensisijaisista poliittisista tavoitteista. Laajentunut unioni lujittaa Euroopan turvallisuutta, rauhaa, talouskasvua ja poliittista painoarvoa.

Komissio tarkastelee EU:n laajentumista koskevassa vuoden 2010 raportissaan laajentumisen nykytilaa ja Länsi-Balkanin maiden, Islannin ja Turkin edistymistä EU-jäsenyyttä edellyttävien uudistusten saavuttamisessa.

EU on varannut laajentumisvalmisteluihin 11,6 miljardia euroa vuosille 2007-2013. Jo nyt suuri määrä ehdokasmaiden vientituotteita pääsee vapaasti EU:n sisämarkkinoille, mikä on tärkeä kädenojennus globaalin talouskriisin seurauksista toipuville maille.

Haasteita riittää edelleen, sillä parantamisen varaa on vielä oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisessa, julkishallinnossa, ilmaisunvapaudessa ja syrjäytyneiden väestöryhmien olosuhteissa.

Jugoslavian hajoamisen myötä syntyneillä valtioilla on lisäksi konflikteista johtuvia selvittämättömiä ongelmia.

Komissio suosittaa neuvostolle, että Montenegrolle myönnetään ehdokasmaan asema. Maan kanssa olisi aloitettava jäsenyysneuvottelut heti, kun se on yltänyt riittävälle tasolle jäsenyysvaatimusten täyttämisessä. Tämä tarkoittaa useiden tärkeiden uudistusten toteuttamista.

Komission mielestä myös Albanian kanssa olisi aloitettava jäsenyysneuvottelut heti, kun maa on yltänyt riittävälle tasolle jäsenyysvaatimusten täyttämisessä. Tämä tarkoittaa useiden tärkeiden uudistusten toteuttamista.

Kroatia on puolestaan edennyt liittymisprosessin päätösvaiheeseen, mutta maan oikeuslaitos ja perusoikeudet eivät ole vielä vaadittavalla tasolla.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia odottaa EU-maiden päätöstä jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta.

Serbia haki EU:n jäsenyyttä joulukuussa 2009. EU-maiden hallitukset pyysivät komissiolta viime kuussa lausuntoa Serbian hakemuksesta.

Bosnia ja Hertsegovinan suhteen komissio ilmaisi huolestuneisuutensa maan hitaudesta EU-jäsenyyden edellyttämien uudistusten toteuttamisessa. Komissio korosti myös Kosovon eurooppalaista tulevaisuutta ja halukkuuttaan auttaa Kosovon lukuisten teknisten ja oikeudellisten haasteiden ratkaisemisessa.

Turkille kerrottiin, että sen EU-jäsenyysneuvottelujen hidas edistyminen nopeutuu, kun se alkaa noudattaa velvollisuuksiaan EU:n tulliliitossa Englishfrançais. Tämä tarkoittaa erityisesti maan satamien ja lentokenttien avaamista liikenteelle Kyproksen ja Turkin välillä.

Islanti aloitti liittymisneuvottelut kuluvana vuonna. Sen etuna on, että se on jo Euroopan talousalueen ja Schengen-alueen jäsen.

Lisätietoa EU:n laajentumisesta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä