Navigatsioonitee

Laienemine - ülevaade olukorrast - 11/11/2010

2010. aasta laienemisstrateegia ning Horvaatia, Islandi, Türgi, Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ja Kosovo edusammude hindamine ELiga ühinemise kontekstis.

Edaspidine laienemine on jätkuvalt ELi ja 27 liikmesriigi poliitiliseks prioriteediks. ELi jätkuv kasv tugevdab Euroopa turvalisust, rahu, majanduskasvu ja poliitilist mõju.

2010. aasta laienemisstrateegia aruanne, mis hõlmas Lääne-Balkani riike, Islandit ja Türgit, hindas hetkeolukorda ja seda, kuidas aidata kandidaatriikidel teostada ühinemiseks vajalikke reforme.

EL eraldas ajavahemikuks 2007-13 ettevalmistusprotsessi toetamiseks 11,6 miljardit eurot. Hüvede hulka kuulub juba enamike ekspordikaupade vaba ligipääs ELi ühtsele turule, mis on oluliseks päästerõngaks riikidele, kes üritavad taastuda ülemaailmsest majanduskriisist.

Jäänud on mõned põhiprobleemid nagu õigusstandardite, avaliku halduse, väljendusvabaduse ja sotsiaalselt tõrjutud rühmade olukorra parandamine.

Peale Jugoslaavia lagunemist moodustatud riigid peavad lahendama probleemid, mis tulenevad tänaseni rahu häirivatest konfliktidest.

Montenegro suhtes soovitab komisjon, et nõukogu peaks andma Montenegrole kandidaatriigi staatuse. Ühinemisläbirääkimised ELiga peaks avatama peale seda, kui riik on saavutanud piisava vastavuse liikmesuse kriteeriumidele. Sellega seoses peab riik vastama mitmele võtmeprioriteedile.

Komisjon on seisukohal, et ELi ühinemisläbirääkimised Albaaniaga peaks avatama peale seda, kui riik on saavutanud piisava vastavuse liikmesuse kriteeriumidele. Sellega seoses peab riik vastama mitmele võtmeprioriteedile.

Samal ajal on Horvaatia jõudmas ühinemise viimasesse etappi, aga tal on vaja veel viia olukord vastavusse ELi nõuetega kohtu sõltumatuse ja põhiõiguste küsimustes.

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on ootamas ELi valitsuste otsust ühinemisläbirääkimiste avamise kohta.

Serbia avaldas soovi saada ELi liikmeks aastal 2009. ELi valitsused palusid komisjonilt eelmisel kuul arvamust selle ühinemisavalduse kohta.

Bosnia ja Hertsegoviina küsimuses on komisjon väljendanud muret seoses aeglaste edusammudega paljude reformide vastu võtmisel, mis on keskse tähtsusega riigi lähenemisel ELile. Samuti tõsteti esile Kosovo Euroopa Liiduga ühinemise perspektiivi ning rõhutati Kosovo tahet aidata toime tulla mitmete tehniliste ja seadusandlike väljakutsetega, millega territoorium senini silmitsi seisab.

Türgile öeldi, et riigi aeglased edusammud ühinemisläbirääkimistel kiireneksid, kui Türgi täidaks ELi tolliliidu Englishfrançais raames võetud kohustusi, eriti avades oma sadamad ja lennujaamad liiklusele Küprose Vabariigist.

Islandil, kes alustas ühinemisläbirääkimisi Euroopa Liiduga sellel aastal, on eelis olla Euroopa Majanduspiirkonna ja passikontrollita reisimise Schengeni kokkuleppe liige.

Täiendavalt ELi laienemise kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad