Sti

Status over udvidelsen - 11/11/2010

EU har vedtaget udvidelsesstrategi for 2010 og vurderet de fremskridt mod medlemskab, der er gjort i Kroatien, Island, Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Kosovo.

Yderligere udvidelse er stadig en politisk prioritet for EU og de 27 medlemslande. Fortsat vækst vil styrke Europas sikkerhed, fred, økonomi og politiske indflydelse.

2010-rapporten om udvidelsesstrategien, der dækker det vestlige Balkan, Island og Tyrkiet, behandler situationen her og nu og fortæller, hvordan kandidatlandene kan gennemføre de reformer, der skal til, for at de kan blive medlemmer.

Som hjælp til forberedelserne har EU afsat 11,6 milliarder euro (ca. 80 milliarder kroner) for perioden 2007-2013. Blandt de nuværende fordele er fri adgang til EU's indre marked for de fleste eksportartikler. Det er afgørende for landene, som kæmper for at rejse sig i kølvandet på den verdensomspændende finanskrise.

Der er stadig en række store udfordringer, f.eks. forbedringer af retssystemet, den offentlige administration, ytringsfriheden og de socialt udsatte gruppers situation.

De lande, der opstod af Jugoslaviens aske, skal også takle vedblivende problemer fra gamle konflikter.

Kommissionen henstiller til Rådet, at Montenegro skal have status som kandidatland. Optagelsesforhandlingerne med EU bør begynde, når landet i tilstrækkelig grad opfylder betingelserne for at blive medlem. Først skal Montenegro dog nå en række afgørende mål.

Kommissionen finder, at optagelsesforhandlingerne mellem EU og Albanien bør begynde, når landet i tilstrækkelig grad opfylder betingelserne for at blive medlem. Først skal landet dog nå en række afgørende mål.

I mellemtiden er Kroatien klar til sidste optagelsesfase, men landet skal stadig opfylde bestemte krav om uafhængige domstole og grundlæggende rettigheder.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien venter på, at EU-landenes regeringer giver grønt lys for forhandlinger om optagelse.

Serbien ansøgte om EU-medlemskab i december 2009. EU-landenes regeringer bad i sidste måned Kommissionen om at udtale sig om ansøgningen.

Med hensyn til Bosnien-Hercegovina mente Kommissionen, at det går langsomt med at vedtage de mange reformer, der er nødvendige, hvis landet skal med i EU. Den lagde også vægt på Kosovos europæiske dimension og understregede sin vilje til at hjælpe med de mange tekniske og lovgivningsmæssige udfordringer, landet stadig står over for.

Tyrkiet har fået at vide, at der først kommer mere fart på optagelsesforhandlingerne, når og hvis landet opfylder forpligtelserne i toldunionen Englishfrançais med EU, især ved at åbne havne og lufthavne for Republikken Cypern.

Island, som indledte optagelsesforhandlinger med EU i år, har den fordel at være medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og det grænseløse Schengenområde.

Mere om EU-udvidelsen

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links