Cesta

Současný stav rozšiřování EU - 11/11/2010

Strategie rozšíření EU 2010 a hodnocení pokroku Chorvatska, Islandu, Turecka, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska a Kosova na jejich cestě ke členství v EU

Další rozšíření EU je jednou z politických priorit Unie a jejích 27 členských států. Pokud se bude Evropská unie rozšiřovat, napomůže to bezpečnosti, míru a růstu její ekonomiky a posílí to i její politický vliv.

Tématem zprávy o strategii rozšíření 2010 jsou západobalkánské země, Island a Turecko. Hodnotí, jak jsou na tom nyní tyto země s reformami, které jsou nutné pro jejich vstup do EU, a zabývá se způsoby, jak jim EU může pomoci s jejich uskutečňováním.

V období 2007-2013 podporuje EU proces přípravy na rozšíření finančními prostředky ve výši 11,6 miliardy eur. Už nyní mohou uvedené země volně vyvážet většinu své produkce na jednotý trh EU. To má v situaci, kdy se jejich ekonomika vzpamatovává z celosvětové krize, obrovský význam.

Některé problematické otázky se nicméně dosud nepodařilo vyřešit. Jde např. o zkvalitnění právních norem, veřejnou správu, svobodu projevu a podmínky sociálně vyloučených skupin obyvatelstva.

Země, které tvořily součást Jugoslávie, musejí také vyřešit některé problémy, které mezi nimi nadále přetrvávají.

Černé Hoře doporučuje Komise udělit status kandidátské země. Přístupová jednání by se měla zahájit poté, co tato země splní nezbytnou část podmínek členství. Před splněním řady klíčových otázek Černá Hora teprve stojí.

I přístupová jednání s Albánií by se měla zahájit poté, co tato země splní nezbytnou část podmínek. Albánie řadu klíčových podmínek zatím nesplnila.

Do závěrečné etapy přístupového procesu již vstoupilo Chorvatsko: Zbývá mu ještě splnit podmínky v oblasti soudní nezávislosti a základních práv.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie čeká na rozhodnutí vlád členských států EU o zahájení přístupových jednání.

Srbsko zažádalo o přistoupení k EU v prosinci 2009. Vlády členských států před měsícem požádaly Komisi o stanovisko k jeho žádosti.

V případě Bosny a Hercegoviny vyjádřila Komise obavu v souvislosti s pomalým postupem mnoha reforem, které je v zájmu vstupu do EU třeba přijmout. Komise rovněž zdůraznila evropskou perspektivu Kosova a svou ochotu pomoci s mnoha technickými i legislativními problémy, jimž toto území stále čelí.

V případě Turecka zpráva uvádí, že pomalý pokrok v přístupových jednáních se zrychlí, jakmile Turecko splní své závazky vyplývající z celní unie Englishfrançais s EU, konkrétně jakmile otevře své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kyperské republiky.

Island, s nímž byla přístupová jednání zahájena letos, má výhodu v tom, že je součástí Evropského hospodářského i schengenského prostoru.

Další informace o rozšíření EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy