Навигационна пътека

Разширяване - настоящо положение - 11/11/2010

Стратегия за разширяване 2010 и оценки на напредъка по пътя към членство в ЕС на Хърватия, Исландия, Турция, Бивша югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Косово.

По-нататъшното разширяване остава политически приоритет за ЕС и неговите 27 страни членки. То ще допринесе за сигурността, мира и икономическия растеж в Европа, както и за засилване на нейното политическо влияние.

В доклада за стратегията за разширяване от 2010 г., който се отнася до Западните Балкани, Исландия и Турция, се прави оценка на настоящото положение и на начините за подпомагане на страните кандидатки при провеждане на реформите, необходими за присъединяването.

За периода 2007 - 2013 г. ЕС е предвидил 11,6 млрд. евро за подкрепа на процеса на подготовка. Сред ползите вече е свободният достъп до единния пазар на ЕС за повечето износни стоки - от изключително значение за страни, борещи се с последиците от световната икономическа криза.

Някои основни предизвикателства остават, като например подобряване на правните стандарти, публичната администрация, свободата на словото и условията на живот на социално изключените групи.

Държавите, образували се след разпадането на Югославия, трябва също така да разрешат конфликтите, които все още съществуват между тях.

Комисията препоръчва Съветът да предостави на Черна гора статут на страна кандидатка. Преговорите за присъединяване към ЕС трябва да започнат, след като държавата достигне необходимата степен на съответствие с критериите за членство. В това отношение Черна гора трябва да изпълни няколко ключови приоритета.

Комисията счита, че преговорите с Албания за присъединяване към ЕС трябва да започнат, след като страната достигне необходимата степен на съответствие с критериите за членство. В това отношение Албания трябва да изпълни няколко ключови приоритета.

Същевременно Хърватия навлиза в последния етап от присъединяването си, но все още трябва да покрие стандарти за независимост на съдебната система и за основните права.

Бивша югославска република Македония очаква решение от правителствата на страните от ЕС относно започването на преговори за членство.

Сърбия кандидатства за членство в ЕС през декември 2009 г. Миналия месец правителствата на държавите от ЕС поискаха от Комисията да представи становище за кандидатурата.

По отношение на Босна и Херцеговина Комисията изрази притеснения относно бавния напредък на множеството реформи, които са от съществено значение за присъединяването на страната към ЕС. Комисията също така подчерта европейската перспектива за Косово и готовността си да помогне за справянето с многото технически и законодателни предизвикателства, пред които е изправена територията.

На Турция бе заявено, че бавният напредък на преговорите за присъединяване ще получи ускорение, когато изпълни задълженията си в рамките на митническия съюз Englishfrançais с ЕС, по-конкретно като отвори пристанищата и летищата си за трафик от Република Кипър.

Исландия, която започна преговори за присъединяване към ЕС тази година, има предимството да бъде член на Европейското икономическо пространство и страна по Шенгенското споразумение за пътуване без граници.

Повече за разширяването на ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки