Sökväg

EU:s katastrofhjälp ska bli effektivare - 26/10/2010

Lokalbefolkning och hjälparbetare © EU/ECHO/Malini Morzaria

Det inträffar allt fler svåra katastrofer runtom i världen. Vår vilja att hjälpa måste därför omsättas i snabba, effektiva insatser som räddar liv och skyndar på återuppbyggnaden.

Den senaste tidens katastrofer har visat att EU:s katastrofhantering fungerar bra, men att den ändå kan förbättras. Kommissionen lägger nu fram en strategi English för att försöka lösa vissa problem och se till att resurserna används så effektivt som möjligt.

Klimatförändringarna, befolkningstillväxten och den ökade industriverksamheten har de senaste 20 åren lett till allt fler katastrofer - en utveckling som tyvärr ser ut att hålla i sig.

I en nödsituation fungerar EU:s övervaknings- och informationscentrum English som ett nav för hjälpinsatserna. Centrumet ser till att de drabbade länderna får hjälp med experter och andra resurser som de behöver.

Hittills har dock hjälpinsatserna byggt på erbjudanden från enskilda EU-länder vid en viss katastrof. Den nya strategin ska se till att det finns en ständig beredskap med personal och utrustning - t.ex. fältsjukhus eller brandsläckningsflygplan - som kan kallas in med kort varsel. Människor ska snabbare kunna få hjälp vid en katastrof.

EU:s civila hjälpinsatser ska också samverka med det internationella hjälparbetet, vilket bidrar till en mer samordnad insats. EU:s nya centrum för katastrofhantering kommer att samarbeta nära med internationella organisationer som FN, Röda korset och andra frivilligorganisationer.

Hela 80 procent av EU:s invånare tycker att EU bör hjälpa till vid katastrofer. Det visar en särskild Eurobarometer English. Tanken med strategin är därför också att synliggöra EU:s arbete vid olika typer av katastrofer - både i EU och i resten av världen.

Under 2010 har EU-länderna bland annat hjälpt översvämningsoffren i Pakistan med läkarvård och tak över huvudet. I juli bad Portugal om hjälp med utrustning för att bekämpa skogsbränder. Nu senast i oktober åkte experter till Ungern för att ge råd om sanering av mark och floder efter giftutsläppet.

Mer om humanitärt bistånd och civilskydd Englishfrançais

Mer om EU:s katastrofhantering English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar