Kruimelpad

Sneller in actie komen bij rampen in en buiten de EU - 26/10/2010

Inwoners en hulpverleners © EU/ECHO/Malini Morzaria

Steeds vaker wordt de wereld getroffen door steeds grotere rampen. Goede voornemens moeten worden omgezet in daden om levens te redden en een snel herstel mogelijk te maken.

Recente rampen hebben duidelijk gemaakt dat het huidige rampenmechanisme van de EU goed functioneert. Toch valt er nog wel het een en ander te verbeteren. Een nieuwe strategie English moet de plooien gladstrijken en ervoor zorgen dat de middelen waarover de EU beschikt optimaal worden gebruikt.

De klimaatverandering, de bevolkingsaanwas en de groeiende industrie hebben ertoe geleid dat het aantal rampen de afgelopen twintig jaar voortdurend is gegroeid. En het tij lijkt voorlopig niet te keren.

In noodsituaties zorgt het Waarnemings- en informatiecentrum (MIC) English voor communicatie en coördinatie. Zo krijgen de getroffen landen snel de nodige middelen en expertise.

Maar tot nu toe is de hulp bij rampen altijd gebaseerd geweest op aanbiedingen van afzonderlijke EU-landen. De nieuwe strategie moet ervoor zorgen dat er altijd noodhulpteams klaar staan om op korte termijn in actie te komen. Zij beschikken over de nodige uitrusting, zoals veldhospitalen en blusvliegtuigen. De slachtoffers hoeven dan minder lang te wachten op hulp.

Bovendien krijgt de EU een civiele internationale dienst voor de coördinatie van noodhulp. Dit "Europees Centrum voor respons in noodsituaties" zal nauw samenwerken met internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, het Rode Kruis en ngo's.

Volgens een EU-enquête English vindt 80% van de Europeanen dat de EU hulp moet bieden bij rampen. Daarom moet de EU de bevolking meer informatie geven over wat de EU bij natuurrampen en andere calamiteiten in Europa en daarbuiten precies doet.

Dit jaar hebben de EU-landen de handen ineengeslagen om medische zorg en onderdak te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Dichter bij huis heeft Portugal in juli hulp gekregen bij het bestrijden van bosbranden. En onlangs heeft een team van experts Hongarije geholpen om na te gaan hoe het door giftig slib vervuilde land weer kan worden schoongemaakt.

Meer over humanitaire hulp en civiele bescherming Englishfrançais

Meer over de hulp van de EU bij noodsituaties English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links