Navigācijas ceļš

Ātrāka reaģēšana katastrofu gadījumos Eiropā un pasaulē - 26/10/2010

Vietējo cilvēku grupa un palīdzības sniedzēji © EU/ECHO/Malini Morzaria

Arvien pieaugot katastrofu skaitam un smagumam, mums ir jāspēj labus nodomus pārvērst efektīvā rīcībā, kas glābj cilvēku dzīvību un pāātrina atgūšanos.

Nesenās katastrofas parādīja, ka ES pašreiz spēj efektīvi reaģēt ārkārtas situācijās, bet ir vajadzīgi uzlabojumi. Ar jauno stratēģiju English cerēts atrisināt esošās nelielās problēmas un nodrošināt bloka resursu vislabāko izmantojumu.

Līdz ar klimata pārmaiņām, iedzīvotāju skaita pieaugumu un intensīvāku rūpniecisko darbību pēdējos 20 gados pieaug arī ik gadu notikušo katastrofu skaits, un šķiet, šī tendence joprojām ir aktuāla.

Krīzes gadījumā iesaistās Pārraudzības un informācijas centrs English un nodrošina tik ļoti nepieciešamo saziņu un koordināciju, bez kuras palīdzība nevarētu sasniegt nelaimes piemeklētās valstis. Centrs gādā, lai, izmantojot pieejamos resursus un praktisko pieredzi, attiecīgās valstis saņemtu visu tām nepieciešamo.

Tomēr līdz pat šim brīdim dažādās ārkārtas situācijās, kad bija notikusi kāda nelaime, ES palīdzības pasākumi balstījās uz atsevišķu dalībvalstu iniciatīvām. Jaunā stratēģija nodrošinās, lai gatavībā vienmēr būtu speciālistu komandas, attiecīgs aprīkojums (piemēram, lauka slimnīcas, lidaparāti cīņai pret mežu ugunsgrēkiem), ko ātri varētu iesaistīt palīdzības sniegšanā. Nelaimē nonākušajiem cilvēkiem nebūs ilgi jāgaida palīdzība, ja reģionā vai valstī iestātos ārkārtas stāvoklis.

Stratēģija arī apvieno ES dalībvalstu civilās aizsardzības resursus un attiecīgos starptautiskos resursus, lai varētu labāk saskaņot reaģēšanas pasākumus. ES Ārkārtas reaģēšanas centrs cieši sadarbosies ar starptautiskām organizācijām, tādām kā ANO un Sarkanais krusts, un nevalstiskajām organizācijām.

Tā kā 80 % iedzīvotāju uzskata, ka ES ir jāsniedz palīdzība ārkārtas situācijās (saskaņā ar ES mēroga aptaujas English datiem), stratēģijā plānots arī vairot plašas sabiedrības izpratni par ES darbu stihiskās vai cilvēka darbības izraisītās ārkārtas situācijās Eiropā un pasaulē.

Šogad valstis kopīgiem spēkiem nodrošināja medicīnisko palīdzību un pajumti Pakistānas plūdos cietušajiem. Savukārt Portugāle jūlijā lūdza palīdzēt ar aprīkojumu cīņai pret mežu ugunsgrēkiem. Pavisam nesen speciālistu komanda palīdzēja Ungārijai novērtēt, kā attīrāma toksisko dubļu noplūdes skartā zeme un upes.

Vairāk par humāno palīdzību un civilo aizsardzību Englishfrançais

Vairāk par reaģēšanu ārkārtas situācijās ES English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites