Navigatsioonitee

Kiirem reageerimine katastroofidele kodumaal ja mujal - 26/10/2010

Kohalikud elanikud ja abitöötajad © EU/ECHO/Malini Morzaria

Kuna katastroofide hulk ja raskusaste maailmas järjest kasvavad, peab valmisolekule abistada järgnema ka kiire ja tõhus tegutsemine, millega päästetakse elusid ja kiirendatakse taastumist.

Hiljutised katastroofid on näidanud, et ELi praegune katastroofidele reageerimise süsteem toimib hästi, kuid see võiks olla veelgi tõhusam. Uue strateegia English eesmärk on kõrvaldada olemasolevad puudused ning kasutada liidu vahendeid parimal moel.

Kliimamuutus, rahvastiku kasv ja tööstuse aktiivsuse suurenemine on viimase 20 aasta jooksul tekitanud igal aastal järjest rohkem katastroofe, ning selline suundumus on jätkuv.

Kriisi ajal astub tegevusse ELi järelevalve- ja teabekeskus English, olles teavitavaks ja kooskõlastavaks lüliks, mille vahendusel riigid abi saavad. Keskus tagab, et katastroofist tabatud riigid saaksid olemasolevaid vahendeid ja ekspertabi vastavalt vajadustele.

Seni on abi osutamine tuginenud pakkumistele, mille teevad katastroofi korral konkreetsed ELi liikmesriigid. Uus strateegia peab tagama hädaabimeeskondade pideva valmisoleku asuda tegutsema lühikese etteteatamisega. Neil peab olema ka varustus, nagu välihaiglad ja lennukid (metsatulekahjude kustutamiseks). Siis peaksid ohvrid vähem ootama, kui mõni katastroof teatavat piirkonda või riiki tabab.

Strateegia raames koondatakse kokku ELi kodanikukaitse vahendid, millest saab rahvusvaheline jõud kooskõlastatud reageerimiseks. Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskus hakkab tegema tihedat koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu ÜRO, Punane Rist ja mitmed valitsusvälised organisatsioonid.

Vastavalt ELis läbiviidud uurimusele English arvab 80 % kodanikest, et EL peaks andma katastroofide korral abi. Strateegia eesmärk ongi tõsta inimeste teadlikkust ELi tegevusest Euroopas või mujal tekkinud hädaolukordades, mis võivad olla nii inimtekkelised kui loodusõnnetused.

Käesoleval aastal andsid riigid ühiselt meditsiiniabi ja peavarju üleujutuse ohvritele Pakistanis. Meile lähemal asuvas Portugalis oli juulis vaja varustust metsatulekahjudega võitlemiseks. Hiljuti aitas eksperdirühm Ungaril hinnata, kuidas puhastada mürgilekke tõttu saastatud maapinda ja jõgesid.

Lugege täiendavalt humanitaarabi ja kodanikukaitse kohta Englishfrançais

Lugege täiendavalt ELi reageerimise kohta katastroofidele English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad