Cesta

V případě katastrof na území EU i jinde je třeba reagovat rychleji - 26/10/2010

Terénní humanitární pracovníci s místním obyvatelstvem © EU/ECHO/Malini Morzaria

Roste počet i závažnost katastrof, které každoročně svět postihují. Dobrý úmysl pomoci v takovém případě nestačí. Je třeba jej přeměnit v rychlou a efektivní akci, která zachrání lidské životy a urychlí obnovu.

Jak se ukázalo při nedávných katastrofách, současný systém EU pro reakce na mimořádné situace funguje dobře, stále by se však mnohé mělo zlepšit. Nová strategie English chce tyto nedostatky odstranit a zdroje, které má Unie k dispozici, využívat co nejefektivněji.

Za posledních 20 let dochází ke katastrofám stále častěji a tento trend je podle všeho nezvratný. Lze to přičíst na vrub změně klimatu, rostoucí světové populaci i stále intenzivnější průmyslové činnosti.

Propukne-li krize, lze zasaženým zemím pomoci prostřednictvím monitorovacího a informačního centra (MIC) English, které zajišťuje potřebnou komunikaci a koordinaci. Centrum se postará o to, aby byla pomoc zasažené zemi poskytnuta odborně a z odpovídajících zdrojů.

Dosud však tato pomoc využívala zdrojů, které nabídly jednotlivé země EU až v době, kdy daná katastrofa propukla. Nová strategie počítá s tím, že budeme mít v záloze nouzové týmy (s adekvátním vybavením, jako např. polní nemocnice nebo letadla k hašení lesních požárů), které budou v případě potřeby velmi rychle nasazeny. Lidé, kteří se octnou v nouzi poté, co jejich region nebo zemi zasáhne katastrofa, tak dostanou pomoc daleko rychleji.

V rámci strategie budou rovněž civilní zdroje pomoci EU v případě katastrof soustředěny - díky tomu je bude možné lépe koordinovat při mezinárodních akcích. Evropské centrum reakce na mimořádné situace bude úzce spolupracovat s mezinárodními organizacemi, jako je OSN a Červený kříž, i s nevládními organizacemi.

Průzkum veřejného mínění English provedený v celé EU ukázal, že 80 % obyvatelstva EU je názoru, že Unie by v případě katastrof měla pomáhat. Strategie chce proto zvýšit povědomí evropské veřejnosti o tom, jaké kroky v nouzových situacích (ať už jde o živelní pohromy či katastrofy způsobené lidmi) Unie podniká, a to jak na svém území, tak v jiných zemích.

Letos například země EU společně poskytovaly zdravotní pomoc a nouzová přístřeší obětem povodní v Pákistánu. V červenci bylo na žádost Portugalska poskytnuto vybavení k hašení lesních požárů. V nedávné době se zase tým odborníků podílel v Maďarsku na rozhodnutí, jakým způsobem lze dekontaminovat půdu a vodstvo zasažené toxickým bahnem.

Další informace o humanitární pomoci a civilní ochraně Englishfrançais

Další informace o mechanismu EU pro reakce v mimořádných situacích English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy