Навигационна пътека

По-бърза реакция при бедствия в ЕС и по света - 26/10/2010

Група местни хора и хуманитарни работници © ЕС/ECHO/Malini Morzaria

В условията на продължаващо нарастване на броя и тежестта на бедствията по света добрите намерения трябва да бъдат превръщани в бързи, ефективни действия за спасяване на човешки животи и ускорено възстановяване.

Неотдавнашните бедствия показаха, че настоящата система на ЕС за реакция при извънредни ситуации работи добре, но има какво още да се подобри. Нова стратегия English има за цел отстраняване на съществуващите недостатъци и оптимално използване на ресурсите на Съюза.

Изменението на климата, нарастването на населението и на промишлената дейност са причина за покачване на годишния брой на бедствията през последните 20 години и по всичко изглежда, че тази тенденция ще се запази.

По време на криза Центърът за мониторинг и информация English на ЕС играе ролята на център за комуникация и координация, чрез който страните могат да получат помощ. Центърът гарантира посрещане на нуждите на страните чрез използване на необходимите ресурси и експертен опит.

Досега обаче реакцията се основаваше на предложения от отделните страни на ЕС след настъпване на бедствие. Съгласно новата стратегия по всяко време екипи за спешно реагиране - с екипировка като полеви болници и самолети за борба с горски пожари - ще са в готовност за действие в най-кратки срокове. Хората в беда ще трябва да чакат по-малко време за помощ, след като бедствие сполети техния регион или страна.

Чрез стратегията също така се обединяват ресурсите за гражданска защита в ЕС с тези на неговата служба за международна хуманитарна помощ с цел подобряване на координацията на реакцията. Европейският център за спешно реагиране ще работи в тясно сътрудничество с международни организации като ООН, Червения кръст и неправителствени организации.

80% от гражданите на ЕС считат, че Съюзът трябва да оказва помощ при кризисни ситуации (според европейско проучване English), поради което една от целите на стратегията е повишаване на осведомеността на обикновените хора за работата на ЕС при природни или предизвикани от човека бедствия в Европа и по света.

През тази година страните обединиха усилия за предоставяне на медицинска помощ и подслон на жертвите на наводнението в Пакистан. В Европа през юли Португалия поиска оборудване за борба с горски пожари. Съвсем наскоро екип от експерти помогна на Унгария да прецени как да почисти земята и реките, замърсени от изтичане на токсична кал.

Повече за хуманитарната помощ и гражданската защита Englishfrançais

Повече за реакцията на ЕС при кризи English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки