Sökväg

Goda grannar - 12/05/2010

 Karta över EU och grannskapsländerna©EU

EU:s strategi att erbjuda sina grannländer ekonomiskt stöd och andra incitament för reformer har visat sig vara rätt väg.

En översyn av den europeiska grannskapspolitiken Englishfrançais visar att den har lett till ökad handel och starkare band mellan EU och våra grannar i öster och söder. Politiken har visserligen på ett framgångsrikt sätt fått fart på de ekonomiska reformerna, men inte fungerat lika väl när det gäller demokratiska förändringar.

”Vår nästa uppgift är att se till att det görs framsteg i det demokratiska och politiska reformarbetet där processen trots en del konkreta resultat fortfarande inte fått tillräcklig styrfart”, sade Štefan Füle, kommissionär med ansvar för grannskapspolitiken.

Grannskapspolitiken infördes 2004, samma år som tio länder – främst från Centraleuropa – blev EU-medlemmar. Därmed flyttades EU:s gräns nästan 100 mil österut och enade på nytt kontinenten efter det kalla krigets splittring. EU ville nå ut till sina nya grannar och förhindra att det byggdes upp nya skiljelinjer i Europa. Säkerhet och stabilitet vid gränserna var också ett viktigt mål.

Genom sin grannskapspolitik erbjuder EU frihandelsavtal, ekonomiskt stöd, samarbete i energifrågor och visumfria resor till EU. Målgruppen är EU:s närmsta grannar i öster och söder utom de länder som är kandidatländer och omfattas av utvidgningspolitiken.

Strategin har visat sig gynna samarbetet inom handel, transport, energi, miljö, forskning och utbildning. EU-ländernas export till de angränsande länderna har stigit med 63 % och importen nästan fördubblades mellan 2004 och 2008, då den ekonomiska krisen slog till.

Grannländerna utnyttjar i allt högre grad EU:s ekonomiska stöd för sitt reformarbete. Stödet har ökat med 32 % under perioden och 12 miljarder euro har öronmärkts för grannskapspolitiken mellan 2007 och 2012.

Kontakterna mellan människor på båda sidor om gränsen har blivit livligare, och det är nu enklare för invånarna i vissa länder, t.ex. Ukraina och Moldavien, att resa till EU. Drygt två miljoner personer från grannländerna fick visum till EU 2008.

När det gäller demokrati och rättsväsen anser EU att valen i Ukraina, Moldavien, Marocko och Libanon är uppmuntrande. Men enligt rapporten återstår mycket att göra – korruptionen är fortfarande ett stort problem i många länder.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar