Navigačný riadok

Vzťahy EÚ a jej susedných krajín nabrali správny kurz - 12/05/2010

 Mapa regiónu ©EU

Stratégia EÚ ponúkať susedným krajinám finančnú pomoc a ďalšie výhody za realizáciu reforiem prináša ovocie.

Zo záverov preskúmania Európskej susedskej politiky Englishfrançais vyplýva, že ESP prispela k posilneniu obchodných a ďalších väzieb medzi EÚ a krajinami na východ a juh od nej. Vďaka politike sa však podarilo dosiahnuť väčší pokrok v oblasti hospodárskych reforiem, než pri zavádzaní demokracie.

„Pre budúcnosť je podstatné sústrediť sa na pokrok v oblasti demokratických a politických reforiem, kde sa síce pokrok dosiahol, ale bol vo všeobecnosti menej výrazný,“ uviedol komisár Štefan Füle.

Politika platí od roku 2004, kedy sa EÚ rozšírila o 10 štátov zväčša zo strednej Európy. Jej hranice sa posunuli o takmer 1000 kilometrov na východ a starý kontinent sa dočkal zjednotenia po desaťročiach rozkolu spôsobeného studenou vojnou. Vo vzťahu k novým susedom sa EÚ chcela vyhnúť vzniku nových deliacich čiar v Európe a zároveň posilniť bezpečnosť a stabilitu na svojich vonkajších hraniciach.

Susedská politika ponúka perspektívu dohôd o voľnom obchode, finančnej podpory, pomoci s energetickou bezpečnosťou a bezvízového cestovania do EÚ. Jej pôsobnosť sa orientuje na najbližších susedov EÚ na východe a na juhu s výnimkou tých, ktorí spadajú do rámca politiky pre rozšírenie Únie.

V súčasnosti prináša politika vďaka zvolenému prístupu (pomoc za reformy) želané výsledky v podobe posilnenej spolupráce v oblastiach ako obchod, doprava, energetika, životné prostredie, výskum a vzdelávanie. Vývoz z EÚ do susediacich krajín stúpol o 63 % a dovoz sa za obdobie rokov 2004 až 2008 takmer zdvojnásobil (údaje do vypuknutia globálnej recesie).

Susediace krajiny využívajú stále viac finančnú pomoc EÚ na účely uplatňovania reforiem. Od začatia poskytovania stúpol objem pomoci o 32 %, pričom celkovo je na túto oblasť vyčlenených 12 mld. EUR na roky 2007 – 2012.

Narástol aj počet kontaktov medzi ľuďmi na oboch stranách hranice a občania niektorých krajín, napr. Ukrajiny a Moldavska, môžu ľahšie vycestovať do EÚ. V roku 2008 dostalo víza viac ako 2 milióny občanov susediacich štátov.

V oblasti demokracie a právneho štátu sú pre EÚ povzbudením voľby na Ukrajine, v Moldavsku, Maroku a Libanone. V správe sa však uvádza, že stále pretrvávajú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Týka sa to najmä korupcie v mnohých krajinách.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy