Navigatsioonitee

ELi suhted naaberriikidega on õigel teel - 12/05/2010

 Piirkonna kaart ©EU

ELi strateegia pakkuda naaberrahvastele rahalist abi ja muid reforme toetavaid soodustusi, tasub end ära.

Euroopa naabruspoliitika Englishfrançais läbivaatamisest selgub, et see on tugevdanud kaubandust ning ELi muid sidemeid ida- ja lõunapoolsemate riikidega. Kuid kõnalune poliitika on olnud edukam majandusreformide edendamisel kui demokraatlike muudatuste kaasatoomisel.

„Tulevikus on oluline tagant tõugata ka demokraatlike ja poliitiliste reformide rakendamist, sest selles valdkonnas on tehtud paraku vähem edusamme, ” ütles Štefan Füle.

Euroopa naabruspoliitikale pandi alus 2004. aastal. Samal aastal ühinesid Euroopa Liiduga 10 uut riiki (peamiselt Kesk-Euroopast) ning sellega nihutati ELi piir ligikaudu 1 000 kilomeetrit ida poole ja ühendati Euroopa pärast aastakümneid kestnud külma sõja perioodi. Oma uute naaberriikidega suhteid luues soovis EL ennetada Euroopas uute lõhede tekkimist ning edendada turvalisust ja stabiilsust liidu piiridel.

Euroopa naabruspoliitika pakub võimalust sõlmida vabakaubanduslepinguid, saada rahalist abi, aidata energiavarustuse kindlustamisel ning reisida viisavabalt ELi. Seda kohaldatakse kõigi ida- ja lõunapoolsete ELi lähinaabrite suhtes, välja arvatud need, keda ELiga seob laienemispoliitika.

Selline nn prääniku meetod on andnud tulemuseks tihedama koostöö sellistes valdkondades nagu kaubandus, transport, energeetika, keskkond, teadusuuringud ja haridus. Aastatel 2004–2008, enne majanduslangust, tõusis ELi eksport naaberriikidesse 63 % ja import peaaegu kahekordistus.

Piiririigid kasutavad üha rohkem võimalust saada reformide läbiviimiseks ELi rahalist abi. Vahendid selleks on suurenenud 32% alates abi andmise alustamisest. Ajavahemikul 2007–2012 on selleks eraldatud 12 miljardit eurot.

Kontaktid mõlamal pool piiri olevate inimeste vahel on tugevnenud ning mõnest riigist (nt Ukraina ja Moldova) on reisimine ELi nüüd lihtsam. 2008. aastal väljastati rohkem kui 2 miljonile naaberriikide kodanikule ELi viisad.

Seoses demokraatia ja õigusriigiga on ELile muljet avaldanud valimised Ukrainas, Moldovas, Marokos ja Liibabonis. Aruande kohaselt on siiski veel palju vaja ära teha, sest korruptsioon on paljudes riikides endiselt suureks probleemiks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad