Cesta

Vztahy EU a sousedních zemí se vyvíjejí správným směrem - 12/05/2010

 Mapa příslušného regionu © ES

EU se vyplácí strategie finanční pomoci a dalších pobídek k reformám v sousedních zemích.

Nejnovější zpráva o evropské politice sousedství Englishfrançais konstatuje, že se díky této politice zintenzivnily obchodní a další vazby mezi EU a zeměmi, které s ní sousedí na východě a jihu. Ekonomické reformy se v těchto zemích nicméně daří prosazovat snáz než zavádění demokracie.

„Do budoucna je důležité zrychlit tempo demokratických a politických reforem, protože v této oblasti je pokrok sice znatelný, ale doposud většinou spíš pomalý,“ uvedl komisař Štefan Füle.

Evropská politika sousedství byla zavedena v roce 2004. V témže roce do EU vstoupilo 10 zemí (především ze střední Evropy) a její hranice se posunuly asi o 1 000 kilometrů na východ. Evropa tak zacelila rozdělení způsobené několik desítek let trvající studenou válkou. Nyní se EU zaměřuje na své nové sousedy. Chce zabránit tomu, aby v Evropě vznikly nové dělicí čáry, a má zájem na tom, aby na hranicích EU vládlo bezpečí a stabilita.

Politika sousedství nabízí smlouvy o volném obchodu, finanční pomoc, pomoc v otázce zabezpečení dodávek energií a zavedení bezvízového styku s EU. Týká se všech nejbližší sousedů EU na východě a jihu kromě zemí, na něž se vztahuje politika rozšíření.

Dnes se ukazuje, že zvolený přístup je úspěšný. Rozvinul se obchod a spolupráce v dopravě, energetice, ochraně životního prostředí, výzkumu a vzdělávání. Vývoz EU do sousedních zemí vzrostl o 63 % a dovoz z těchto zemí se v období 2004–08 (před začátkem celosvětové hospodářské krize) téměř zdvojnásobil.

S cílem usnadnit realizaci reforem také sousední země stále více využívají finanční pomoc EU. Objem pomoci se od jejího zavedení zvýšil o 32 %, přičemž na období 2007–12 bylo vyčleněno 12 miliard eur.

Zintenzivnily se rovněž kontakty mezi lidmi na obou stranách hranic. Z některých zemí (Ukrajina a Moldavsko) se usnadnilo cestování do EU. V roce 2008 bylo vízum do EU uděleno více než 2 milionům osob ze sousedních zemí.

Pokud jde o pokrok v nastolení demokracie a právního státu, EU oceňuje průběh voleb na Ukrajině, v Moldavsku, Maroku a Libanonu. Zpráva nicméně podotýká, že ještě zbývá vynaložit mnoho úsilí. V mnoha zemích je především velkým problémem korupce.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy