Sökväg

Millenniemålen: dags för en högre växel - 21/04/2010

Afrikansk man insvept i EU-flaggan© EC

En ny handlingsplan ska öka och effektivisera EU:s insatser för att bekämpa svält, fattigdom och ohälsa i utvecklingsländerna.

EU-länderna måste gräva djupare i börsen och hjälpa världens fattiga, säger EU:s utvecklingskommissionär Andris Piebalgs. Han uppmanar länderna att utarbeta årliga planer för att öka biståndet och använda pengarna effektivare.

Planerna ska vara realistiska med mätbara mål, sa Andris Piebalgs när han presenterade rekommendationerna om hur medlemsländerna kan bidra till att uppfylla de millennieutvecklingsmål Englishespañolfrançais som FN antog för tio år sedan.

Kommissionen vill att länderna lägger fram sina planer före höstens FN-toppmöte om millennieutvecklingsmålen, där ledare från hela världen väntas göra nya åtaganden för att bekämpa svält, fattigdom och sjukdomar.

"Jag vill att EU ska fortsätta att vara den främsta och mest trovärdiga aktören i kampen mot fattigdom", sa Andris Piebalgs. "Vi måste hålla våra löften om mer och bättre bistånd."

EU är världens största biståndsgivare och står för drygt hälften av allt offentligt utvecklingsbistånd.

EU-biståndet ökade kraftigt under 2008, men sjönk under 2009, då finanskrisen slog till och skapade den värsta lågkonjunkturen på åratal. Tillsammans gav medlemsländerna 49 miljarder i bistånd till världens fattigaste länder, ca 0,4 procent av EU:s bruttonationalinkomst (BNI). EU-länderna har lovat att öka biståndet till 0,7 procent av BNI till 2015.

I 12-punktsplanen rekommenderas dessutom att man ska använda nyskapande finansieringsmetoder och försöka stoppa skatteflykten i utvecklingsländerna.

Det viktigaste millennieutvecklingsmålet är att halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom, dvs. de som har mindre än 1,25 US-dollar att leva på om dagen. Med den definitionen skulle andelen fattiga sjunka från 42 procent till 21 procent med utgångspunkt i 1990 års fattigdomsnivå, som är den överenskomna referenspunkten.

Under 2005 såg det ut som om världen var på väg att nå fattigdomsmålet, trots stora skillnader mellan regioner och länder. Enligt statistik från Världsbanken levde 1,4 miljarder människor - 26 procent av världens befolkning - i extrem fattigdom det året.

Men sedan dess har miljontals människor blivit fattiga igen till följd av den ekonomiska krisen och högre mat- och bränslepriser. På vissa områden har man visserligen gjort framsteg, men på andra, t.ex. i fråga om svält och sanitära förhållanden - går det för långsamt framåt.

Kina är det land som det gått bäst för, medan Afrika söder om Sahara är den region där utvecklingen går långsammast.

 

EU:s handlingsplan för millennieutvecklingsmålen Englishfrançais

Läs mer om EU:s utvecklingsbistånd Englishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar