Navigačný riadok

Rozvojové ciele tisícročia - je načase pridať - 21/04/2010

Afričan zahalený do vlajky EÚ © EC

Ako dokážu členské štáty EÚ splniť ciele týkajúce sa boja proti chudobe, hladu a chorobám?

Podľa komisára pre rozvojovú pomoc Andrisa Piebalgsa by krajiny EÚ mali vynaložiť viac prostriedkov na pomoc chudobným krajinám. Komisár vyzval členské štáty, aby vypracovali ročné plány na navŕšenie rozvojovej pomoci a využívali peniaze efektívnejšie.

Pri príležitosti predstavenia odporúčaní EÚ, ktoré sa týkajú spôsobov naplnenia rozvojových cieľov Englishespañolfrançais prijatých členskými krajinami OSN pred desiatimi rokmi, Piebalgs uviedol, že tieto plány by mali byť realistické a overiteľné.

Komisia odporúča, aby krajiny EÚ predložili svoje nové plány ešte pred tohtoročnou konferenciou OSN o rozvojových cieľoch. Očakáva sa, že na septembrovom stretnutí svetoví lídri príjmu nové záväzky v boji proti chudobe, hladu a chorobám.

"Európa musí ostať najdôležitejším a najdôveryhodnejším lídrom v boji proti chudobe. Musíme dodržať naše sľuby týkajúce sa kvalitnejšej a rozsiahlejšej pomoci," uviedol komisár.

EÚ je najväčším darcom pomoci na svete. Poskytuje viac ako polovicu oficiálnej rozvojovej pomoci.

V roku 2008 sa rozvojová pomoc výrazne zvýšila. O rok neskôr, keď Európu zasiahla finančná kríza a najhoršia recesia za posledné desaťročia, EÚ svoju pomoc znížila. Členské štáty spolu poskytli 49 miliárd eur, t. j. asi 0,4 % hrubého domáceho dôchodku Únie. Členské štáty sa zaviazali, že do roku 2015 zvýšia pomoc najchudobnejším krajinám na 0,7 % HDD.

Ostatné odporúčania, ktoré boli zhrnuté do 12-bodového akčného plánu, zahŕňajú inovatívne metódy financovania a intenzívnejší boj proti daňovým únikom v rozvojových krajinách.

Hlavným rozvojovým cieľom tisícročia, ktorý OSN prijala v roku 2001, je znížiť o polovicu počet ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe (1,25 USD na deň). Ich podiel má, vychádzajúc z úrovne v roku 1990, klesnúť zo 41 % na 21 %

V roku 2005 sa zdalo, že sa tento cieľ podarí dosiahnuť napriek veľkým rozdielom medzi jednotlivými regiónmi a štátmi. Podľa údajov Svetovej banky žilo v danom roku v extrémnej chudobe 1,4 miliardy osôb - 26 % svetovej populácie.

Bohužiaľ, hospodárska kríza a nárast cien potravín a pohonných látok zapríčinil, že milióny ľudí sa opäť prepadli do chudoby. A napriek tomu, že sa v niektorých otázkach dosiahli výraznejšie úspechy, v iných oblastiach (napr. chudoba a zdravotníctvo) je napredovanie pomalé.

Najviac úspechov v tejto oblasti zaznamenala Čína. Naopak, jedným z najviac zaostávajúcich regiónov je subsaharská Afrika.

 

Akčný plán EÚ na podporu rozvojových cieľov tisícročia. Englishfrançais

Viac o rozvojovej pomoci EÚ Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy