Kruimelpad

Millenniumdoelstellingen: tijd om naar een hogere versnelling te schakelen - 21/04/2010

Afrikaanse man houdt zich warm met EU-vlag © EG

De EU adviseert haar lidstaten hoe zij hun beloften om honger, armoede en ziekte te bestrijden, kunnen nakomen.

Volgens Andreas Piebalgs, EU-commissaris voor ontwikkeling, moeten de EU-landen meer doen om de armen in de wereld te helpen. Hij dringt er bij hen op aan geleidelijk meer geld uit te trekken voor ontwikkelingshulp en jaarplannen op te stellen om dat geld doeltreffend te gebruiken.

Die plannen moeten realistisch en verifieerbaar zijn, aldus Piebalgs bij de presentatie van aanbevelingen aan de EU-landen over hoe zij de ontwikkelingsdoelstellingen Englishespañolfrançais kunnen halen die de VN-lidstaten tien jaar geleden hebben bepaald.

De Commissie vraagt de landen hun nieuwe plannen in te dienen vóór de VN-top over de millenniumdoelstellingen in september. Daar zullen de wereldleiders zich naar verwachting opnieuw engageren om honger, armoede en ziekte te bestrijden.

Europa moet volgens Piebalgs de belangrijkste en geloofwaardigste voorloper blijven in de strijd tegen armoede, en meer en betere steun verlenen, zoals beloofd.

De EU is de grootste donor van de wereld en verstrekt meer dan de helft van de officiële ontwikkelingshulp wereldwijd.

In 2008 kon de EU de ontwikkelingshulp nog fors verhogen, maar in 2009, toen de financiële crisis de ergste recessie sinds tientallen jaren veroorzaakte, besteedde de EU minder. De armste landen van de wereld kregen nog voor 49 miljard euro steun, wat neerkomt op 0,4% van het bruto-inkomen van de EU. De EU-landen hebben evenwel beloofd de hulp tegen 2015 op te trekken tot 0,7% van hun bruto nationaal inkomen.

In een actiepan van 12 punten doet de EU nog andere aanbevelingen, onder meer nieuwe financieringsmethoden en bestrijding van belastingontwijking in de ontwikkelingslanden.

Het belangrijkste doel dat de VN-landen zich in 2001 hebben gesteld, is het percentage mensen dat in extreme armoede leeft (met minder dan 1,25 dollar per dag) werdlwijd te halveren. In 1990, het referentiejaar, leefde 42% van de wereldbevolking in extreme armoede. In 2015 mag dat dus nog maar 21% zijn.

Ondanks grote verschillen tussen de verschillende regio's en landen, leek de wereld in 2005 goed op weg om die doelstelling te halen. Volgens de Wereldbank was het aantal extreem armen toen gezakt tot 26% van de wereldbevolking, toch nog 1,4 miljard mensen.

Maar sindsdien hebben de economische crisis en de hoge prijzen voor voedsel en brandstof opnieuw miljoenen in de armoede gestort. Hoewel er op bepaalde gebieden vooruitgang is geboekt, zit de situatie op andere, zoals honger en hygiëne, in het slop.

In China verbetert de situatie het snelst. Afrika ten zuiden van de Sahara is een van de regio's waar het het minst vlot.

 

EU-actieplan voor de millenniumdoelstellingen Englishfrançais

Meer over EU-ontwikkelingshulp Englishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links