Navigācijas ceļš

Laiks pielikt soli ceļā uz tūkstošgades attīstības mērķiem - 21/04/2010

Afrikānis, ietinies ES karogā kā apmetnī © EC

Ieteikumi par to, kā ES valstis var izpildīt solījumus samazināt badu, nabadzību un slimības.

Attīstības komisārs uzskata, ka ES valstīm vairāk līdzekļu jāatvēl pasaules nabadzīgajiem, un mudina izstrādāt gada plānus, kā palielināt atbalstu attīstībai un naudu izmantot efektīvāk.

Iepazīstinot ar ES ieteikumiem par to, kā valstis var izpildīt attīstības mērķus Englishespañolfrançais , kurus ANO dalībvalstis pieņēma pirms desmit gadiem, komisārs Andris Piebalgs uzsvēra, ka plāniem jābūt realizējamiem un pārbaudāmiem.

Komisija iesaka valstīm iesniegt savus jaunos plānus pirms šīgada ANO sammita par attīstības mērķiem. Gaidāms, ka pasaules līderi septembrī nāks klajā ar jaunu apņemšanos cīnīties pret badu, nabadzību un slimībām.

"Eiropai jāsaglabā galvenās un uzticamākās līderes statuss cīņā pret nabadzību," viņš sacīja. "Mums jātur savi solījumi palīdzēt vairāk un labāk."

ES ir pasaulē lielākā palīdzības sniedzēja, un tās ieguldījums pārsniedz pusi no visas oficiālās palīdzības attīstībai.

Pēc attīstības atbalsta palielināšanas 2008. gadā Eiropas Savienība tērēja mazāk 2009. gadā, kad iestājās finanšu krīze, izraisot pēdējā laikā vissmagāko lejupslīdi. Lai nāktu talkā pasaules nabadzīgākajām valstīm, dalībvalstis kopumā atvēlēja 49 miljardus eiro — aptuveni 0,4% no bloka kopienākuma. ES dalībvalstis apņēmās līdz 2015. gadam palielināt palīdzību līdz 0,7% no kopienākuma.

Pie pārējiem ES ieteikumiem, kuri apkopoti 12 punktu rīcības plānā, var minēt novatoriskas finansēšanas metodes un papildu pasākumus pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas jaunattīstības pasaulē.

Galvenais tūkstošgades mērķis, kuru ANO valstis pieņēma 2001. gadā, ir par 50% samazināt to pasaules iedzīvotāju daļu, kuri dzīvo galējā nabadzībā, proti, iztiek no mazāk nekā 1,25 ASV dolāriem dienā. Šai definīcijai atbilstošo cilvēku daļa jāsamazina no 42% (nabadzības līmenis 1990. gadā, kuru kopīgi izvēlējās par atsauces punktu) līdz 21%.

2005. gadā pasaule šķita labi sasniedzam šo nabadzības ierobežošanas mērķi, neraugoties uz lielajām atšķirībām starp reģioniem un valstīm. Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem tajā laikā galējā nabadzībā slīga 1,4 miljardi cilvēku, t. i., 26% no visas pasaules iedzīvotājiem.

Taču sekojošā ekonomikas krīze un augstās pārtikas un degvielas cenas iegrūda atpakaļ nabadzībā miljoniem cilvēku. Neskatoties uz ieguvumiem dažās jomās, citās frontēs — tostarp bada novēršanā un sanitāro apstākļu uzlabošanā — attīstība ir bijusi lēna.

Vislielākais progress ir panākts Ķīnā, bet viens no visatpalikušākajiem reģioniem ir Aizsahāras Āfrika.

 

ES rīcības plāns tūkstošgades attīstības mērķu atbalstam Englishfrançais

Lasīt vairāk par ES palīdzību attīstībai Englishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites