Cosán nascleanúna

Cuspóirí fobraíochta na mílaoise: am chun port a athrú - 21/04/2010

Fear Afracach agus bratach an AE mar fhallaing aige © EC

Moltaí conas a thig le tíortha an AE a ngeallta a chomhlíonadh chun ocras, bochtanas is galair a throid.

Ba cheart do thíortha an AE breis airgid a chaitheamh ar bhochta an domhain, a deir Coimisinéir na Forbarthat, á ngríosadh chun pleananna bliantúla a ullmhú chun cabhair forbraíochta a mhéadú is an t-airgead a úsáid níos éifeachtaí.

Ba cheart go mbeadh na pleananna níos réalaí infhíortha, arsa an Coimisinéir Andris Piebalgs agus moltaí AE á gcur i láthair aige faoin tslí gur féidir le tíortha na cuspóirí forbraíochta Englishespañolfrançais , lenar ghlac na NA deich mbliana ó shin, a chomhlíonadh.

Molann an Coimisiún go gcuirfeadh tíortha a bpleananna nua isteach roimh chruinniú mullaigh na NA faoi na cuspóirí forbraíochta i mbliana. Meastar go nglacfaidh na ceannairí domhanda le tiomantais nua chun ocras, bochtanas is galair a throid ag a gcruinniú i Meán Fómhair.

"Ní mór don Eoraip fanacht mar an ceannaire príomha is an ceannaire is creidiúnaí sa troid i gcoinne an bhochtanais," ar seisean. "Caithfimid ár ngeallta faoi chabhair bhreise is cabhair níos fearr a chomhlíonadh."

Is é an AE an deontóir cabhrach is mó ar domhan, agus breis is leath na cabhrach forbraíochta uile á thabhairt aige.

Mhéadaigh an chabhair forbraíochta go mór in 2008, ach is lú a chaith an AE in 2009, le teacht na géarchéime airgeadaid, rud faoi deara an cúlú is measa leis na cianta. Le chéile, tugann na ballstáit €49bn mar chúnamh do na tíortha is boichte ar domhan, thart ar 0.4% d'ollioncam an Aontais. Gheall ballstáit an AE a gcabhair a mhéadú go 0.7% an ollioncaim faoi 2015.

I measc na moltaí eile AE - a achroimrítear i bplean 12 phointe - tá modhanna nuálacha maoinithe agus breis gníomhaíochta i gconne sheachaint na cánach sa domhan forbraíochta.

Is é príomhchuspóir na mílaoise - ar ghlac tíortha na NA leis in 2001 - laghdú 50% i líon na daoine ar fud an domhain atá beo bocht, a bhfuil níos lú ná $1.25 sa ló acu. Faoin sainmhíniú sin, ba cheart go gcrapfadh an cion ó 42% go 21% bunaithe ar leibhéil bhochtanais 1990, an pointe tagartha a aontaíodh.

In 2005, ba chosúil go raibh an domhan go maith ar an tsli chun cuspóir an bhochtanais a bhaint amach, d'ainneoin mórfhifríochtaí idir réigiúin agus tíortha. De réir fhigiúirí ón mBanc Domhanda, bhí 1.4 billiún duine - 26% de dhaonra an domhain - beo bocht an tráth sin.

Ach idir an dá linn tá an ghéarchéim gheilleagrach is praghsanna ardaithe bia d'éis na milliúin daoine a chaitheamh ar ais sa daibhreas. Agus d'ainneoin ar baineadh amach i roinnt réimsí, tá an dul chun cinn mall i réimsí eile - ocras agus sláintiocht ina measc.

Sa tSín atá an dul chun cinn is mó. An Afraic Fho-Shahárach atá ar cheann de na réigiúin is mó a thit siar.

 

Plean gníomhaíochta an AE chun tacú le cuspóirí forbraíochta na milaoise Englishfrançais

Breis faoi chabhair forbraíochta an AE Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links