Navigatsioonitee

Aastatuhande arengueesmärgid: aeg vahetada käiku - 21/04/2010

ELi lippu mähitud aafriklane © EC

Soovitused selle kohta, kuidas ELi liikmesriigid saavad täita nälja, vaesuse ja haiguste vastu võitlemisega seotud lubadusi

ELi arenguvoliniku sõnul peaksid ELi liikmesriigid panustama rohkem vaeste aitamisele, kutsudes neid üles koostama aastaseid tegevuskavasid arenguabi suurendamiseks ning rahaliste vahendite tõhusamaks kasutamiseks.

Volinik Andris Piebalgs märkis asjaomaste ELi soovituste - kuidas riigid saaksid täita ÜRO liikmesriikide poolt kümme aastat tagasi võetud arengueesmärke Englishespañolfrançais - esitlemisel, et kõnealused kavad peaksid olema realistlikud ja kontrollitavad.

Komisjon soovitab riikidel esitada asjaomased uued kavad enne käesoleval aastal toimuvat arengueesmärke käsitlevat ÜRO tippkohtumist. Maailma riikide juhtidelt oodatakse septembris toimuval kohtumisel uute kohustuste võtmist seoses võitlusega nälja, vaesuse ja haiguste vastu.

Euroopa arenguvolinik lisas: "Soovin, et Euroopa jääks võitluses vaesusega peamiseks ja usaldusväärseimaks liidriks. Me peame täitma oma lubadused anda rohkem ja paremat abi vaesuse vähendamiseks".

EL on suurim abiandja maailmas, andes enam kui pool kogu ametlikust arenguabist.

Pärast arenguabi andmise suurendamist 2008. aastal, kulutas EL sellele vähem 2009. aastal, mil leidis aset finantskriis, põhjustades kümnendite tõsiseima majanduslanguse. Liikmesriigid eraldasid maailma vaeseimatele riikidele üheskoos 49 miljardit eurot, mis on umbes 0,4 protsenti ühenduse kogurahvatulust. ELi liikmesriigid on lubanud suurendada 2015. aastaks abi 0,7 protsendini kogurahvatulust.

12-punktilises tegevuskavas sisalduvad muud ELi soovitused hõlmavad muu hulgas uuenduslikke rahastamismeetodeid ning võitlust maksudest kõrvalehoidumise vastu arengumaailmas.

2001. aastal ÜRO riikide poolt vastu võetud peamine aastatuhande eesmärk on äärmises vaesuses elavate inimeste (kes peavad hakkama saama vähem kui 93 eurosendiga päevas) osakaalu vähendamine 50% võrra. Seega peaks kõnealune osakaal vähenema 42%lt 21%le, võttes aluseks 1990. aasta vaesuse tasemed (kokkulepitud võrdluspunkt).

2005. aastal näis, et maailm on edukalt teel vaesuse vähendamisega seotud eesmärkide suunas, vaatamata piirkondade ja riikide vahelistele suurtele erinevustele. Vastavalt Maailmapanga andmetele elas kõnealusel ajal 1,4 miljardit inimest ehk 26% maailma elanikkonnast äärmises vaesuses.

Kuid majanduskriis ja tõusnud toidu- ning kütusehinnad on miljonid inimesed tagasi vaesusesse ajanud. Ning vaatamata teatavatele edusammudele mitmes valdkonnas, on progress muudes valdkondades, nagu nälg ja sanitaaria, olnud väga aeglane.

Hiina on teinud suurimaid edusamme. Saharast lõunas asuvad Aafrika piirkonnad on kõige mahajäänumad.

 

ELi tegevuskava aastatuhande arengumärkide saavutamiseks Englishfrançais

Lugege täiendavalt ELi arenguabi kohta Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad