Sti

Millenniumudviklingsmål: tid til at skifte gear - 21/04/2010

Afrikansk mand svøbt i et EU-flag © EF

Anbefalinger om, hvordan EU-landene kan leve op til deres forpligtelser om at bekæmpe sult, fattigdom og sygdomme

EU-landene bør investere mere i at hjælpe verdens fattige, udtaler udviklingskommissær Andris Piebalgs. Samtidig opfordrer han dem til at udarbejde årlige planer for, hvordan udviklingshjælpen kan øges, og pengene bruges bedre.

Planerne bør være realistiske, og resultaterne skal kunne kontrolleres, sagde Andris Piebalgs, da han fremlagde EU's henstillinger om, hvordan landene kan opfylde de udviklingsmål Englishespañolfrançais , som FN vedtog for ti år siden.

Kommissionen anbefaler, at landene indsender deres nye planer før dette års FN-topmøde om udviklingsmålene. På mødet, der skal holdes i september, ventes stats- og regeringschefer fra hele verden at gentage deres tilsagn om at bekæmpe hungersnød, fattigdom og sygdom.

"EU skal fortsat være den største og mest pålidelige medspiller i kampen mod fattigdom", udtaler han. "Vi skal holde vores løfter om mere og bedre støtte."

EU er verdens største støttedonor og tegner sig for mere end halvdelen af al officiel udviklingsbistand.

Efter en stor stigning i udviklingsstøtten i 2008 brugte EU mindre i 2009, hvor finanskrisen slog til og udløste den hårdeste recession i årtier. Alt i alt gav EU-landene bistand for 49 milliarder euro til verdens fattigste lande - ca. 0,4 % af deres samlede bruttonationalindkomst. EU-landene har påtaget sig at øge udviklingsbistanden til 0,7 % af deres bruttonationalindkomst inden 2015.

EU's andre henstillinger - som står i en handlingsplan med 12 punkter - handler om innovative finansieringsmetoder og en fastere hånd over for skattesnyd i udviklingslandene.

Det vigtigste milleniummål - som FN-landene enedes om i 2001 - er, at den del af befolkningen, der lever i dyb fattigdom (dvs. for mindre end 1,25 amerikanske dollar om dagen) skal halveres. Det betyder, at andelen skal falde fra 42 % til 21 % på grundlag af det aftalte referencepunkt, som er fattigdomsniveauet i 1990.

I 2005 så det ud, som om vi var på vej til at nå målet på trods af store uligheder mellem forskellige regioner og lande. Ifølge Verdensbanken levede 1,4 milliarder mennesker (26 % af verdens samlede befolkning) på det tidspunkt i dyb armod.

Men siden da har afmatningen sammen med de stigende fødevare- og brændstofpriser sendt millioner af mennesker tilbage i fattigdom. Og selv om der er sket fremskridt på flere områder, går det stadig langsomt med bl.a. kloakering og kampen mod sult.

Kina har gjort de største fremskridt. Afrika syd for Sahara er en af de regioner, hvor der er sket mindst.

 

EU's handlingsplan om at støtte milleniumudviklingsmålene Englishfrançais

Mere om EU's udviklingsbistand Englishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links