Cesta

K dosažení rozvojových cílů tisíciletí je třeba zvýšit úsilí - 21/04/2010

Afričan zahalen do vlajky EU © EU

Nová doporučení mají přímět země EU ke splnění jejich závazků k boji s hladem, chudobou a nemocemi.

Komisař pro rozvoj Andris Piebalgs vyzval země EU, aby vynaložily více prostředků na pomoc nejchudší oblastem světa. Měly by připravit roční plány navýšení rozvojové pomoci a kromě jiného také využívat prostředky efektivněji.

Uvedené plány by měly být realistické a přidělování prostředků ověřitelné, uvedl dále komisař Piebalgs při prezentaci doporučení EU týkajících se toho, jak mají státy plnit rozvojové cíle tisíciletí Englishespañolfrançais přijaté OSN před deseti lety.

Evropská komise doporučuje členským zemím, aby plány předložily před zahájením letošního summitu OSN, který se bude rozvojovým cílům věnovat. Očekává se, že vrcholní představitelé na summitu, jež se uskuteční v září, učiní v oblasti boje proti hladu, chudobě a nemocem nové závazky.

"Je třeba, aby si Evropská unie zachovala postavení hlavního a nejdůvěryhodnějšího vůdce boje proti chudobě. Musíme dodržet naše sliby a poskytovat vyšší a účinnější pomoc," připomněl dále Piebalgs.

EU je nejvýznamnějším světovým poskytovatelem pomoci. Pochází z ní více než polovina veškeré oficiálně poskytované rozvojové pomoci.

V roce 2008 došlo k velkému nárůstu objemu poskytovaných prostředků, avšak v roce 2009 přišel pokles v důsledku finanční krize, jež přinesla nejhorší recesi za několik posledních desetiletí. Dohromady věnovaly členské státy na pomoc nejchudším zemím světa 49 miliard eur, což představuje okolo 0,4 % jejich hrubého příjmu. Země EU se zavázaly k tomu, že do roku 2015 zvýší objem pomoci na 0,7% hrubého příjmu.

Mezi další doporučení, která jsou shrnuta v 12bodovém akčním plánu, patří inovativní metody financování a zesílený boj proti daňovým únikům v rozvojových zemích.

Hlavním cílem tisíciletí přijatým OSN v roce 2001 je 50% snížení počtu lidí žijících v extrémní chudobě, jejichž rozpočet na den činí méně než 1,25 dolaru. Plán počítá se snížením jejich podílu z 42 % na 21 %, vztahováno k údajům z roku 1990.

V roce 2005 se zdálo, že svět je v plnění cíle týkajícího se snižování chudoby na dobré cestě, a to i přes velké rozdíly mezi regiony a zeměmi. Podle údajů Světové banky tehdy žilo pod hranicí extrémní chudoby 1,4 miliardy lidí, tedy 26 % světové populace.

Hospodářská krize a zvýšení cen potravin a paliv však uvrhly miliony lidí zpátky do chudoby. Přes dílčí úspěchy v několika oblastech je pokrok v boji s ostatními problémy, jako je hlad a hygienické podmínky, příliš pomalý.

Nejlepších výsledků dosáhla Čína. Naopak nejhůře jsou na tom oblasti subsaharské Afriky.

 

Akční plán EU na podporu rozvojových cílů tisíciletí Englishfrançais

Další informace týkající se rozvojové pomoci Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy