Navigačný riadok

Viac práv pre ženy na celom svete - 08/03/2010

Logo medzinárodného dňa žien ©EU

Na zmenšenie nerovností medzi mužmi a ženami je nevyhnutné posilniť práva žien v rozvojových krajinách.

Na podporu cieľov nového akčného plánu Englishfrançais EÚ zameraného na rovnosť mužov a žien za svojimi hranicami využije Únia prostriedky z fondov rozvojovej pomoci. Plán, ktorý bol predstavený pri príležitosti dnešného medzinárodného dňa žien, má za cieľ oživiť sľuby z konferencie OSN o ženách, ktorá sa konala v roku 1995 v Pekingu. Napriek tomu, že táto konferencia bola míľnikom v boji za práva žien, pokrok v tejto oblasti stagnuje.

Nová iniciatíva predstavuje záväzok EÚ venovať sa problematike rovnosti mužov a žien nielen na domácej pôde, ale aj v iných krajinách. Iniciatíva sa okrem iného zameriava na rovnaké práva, prístup k vzdelávaniu či majetku a účasť na rozhodovaní. Keďže Európska únia prispieva na túto oblasť celosvetovo najväčším podielom (60 % svetovej rozvojovej pomoci každý rok), jej úsilie zasahuje do každého kúta sveta.

Pomoc zahŕňa finančné prostriedky na základné aktivity, ktoré majú pomôcť zlepšiť podmienky života žien v rozvojových krajinách. V Botswane napríklad EÚ prispela sumou 370 tis. EUR na činnosť charitatívnej organizácie Ženy proti znásilneniu English , ktorá sa snaží bojovať za presadenie právnych predpisov na ochranu žien pred zneužívaním a na potrestanie páchateľov.

Rovnosť medzi mužmi a ženami patrí medzi rozvojové ciele tisícročia Englishespañolfrançais zamerané na pomoc tým najchudobnejším. Tieto ciele podporuje 192 krajín a 23 popredných rozvojových inštitúcií.

EÚ sa trvalo usiluje o zvýšenie povedomia o právach žien, napríklad prostredníctvom každoročnej súťaže v kreslení Englishfrançais , do ktorej sa môžu zapojiť všetky dievčatá a chlapci z celého sveta za hranicami EÚ. Deti z EÚ zasadnú do 50-člennej poroty, ktorá vyberie najlepšie kresby z každého regiónu. Každý víťaz získa pre svoju školu odmenu vo výške 1 000 EUR. Tento rok by deti mali umelecky znázorniť dve témy – rovnosť medzi mužmi a ženami a spôsob, akým môžu ženy a muži spolu vylepšiť tento svet.

Súťaž sa opiera o myšlienku, že ak budú deti od útleho veku informované o tejto problematike, v dospelosti budú pripravené presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami v celosvetovom meradle.

Práva žien v rámci vonkajšej politiky EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy