Naršymo kelias

Lyčių lygybė visame pasaulyje - 08/03/2010

Tarptautinės moters dienos logotipas ©ES

Siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę, labai svarbu suteikti moterims daugiau teisių besivystančiose šalyse.

Naujame ES lyčių lygybės srities veiksmų plane Englishfrançais numatyta, kad moterų vaidmuo ES nepriklausančiose šalyse bus stiprinamas vykdant vystymosi pagalbos politiką. Tarptautinės moters dienos (kovo 8 d.) proga paskelbtas planas turėtų padėti vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus 1995 m. Pekine vykusioje JT konferencijoje moterų klausimais. Ši konferencija buvo labai svarbus įvykis kovoje už moterų teises. Vis dėlto nuo to laiko šioje srityje padaryta pažanga yra labai menka.

Naująja iniciatyva ES siekia skatinti lyčių lygybę tiek ES, tiek jai nepriklausančiose šalyse. Lyčių lygybė – tai vienodos moterų ir vyrų teisės, vienodos teisės į išteklius, kaip antai į žemės nuosavybę ir švietimą, ir vienodos galimybės dalyvauti priimant sprendimus. Kasmet teikdama 60 % pasaulinės vystymosi pagalbos, ES yra svarbiausia lyčių lygybės propaguotoja pasaulyje.

Vystymosi pagalbai skirtomis lėšomis finansuojami vietos projektai, kuriais siekiama pagerinti skurdžių šalių moterų gyvenimo sąlygas. Pavyzdžiui, ES skyrė 370 000 EUR Botsvanoje veikiančiai labdaros organizacijai „ Women Against Rape English “ (moterys prieš prievartą), skatinančiai priimti teisės aktus, kuriais moterys būtų saugomos nuo prievartos ir pagal kuriuos moterų skriaudėjai būtų patraukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Užtikrinti lyčių lygybę yra ir vienas iš tūkstantmečio vystymosi tikslų Englishespañolfrançais , kurių pasižadėjo siekti 192 šalys ir 23 svarbiausios vystymosi pagalbos institucijos siekdamos padėti skurdžiausioms pasaulio šalims.

Siekdama atkreipti dėmesį į moterų teisių klausimus, ES, pavyzdžiui, kasmet rengia piešimo konkursą Englishfrançais , kuriame gali dalyvauti kitų pasaulio šalių berniukai ir mergaitės. Iš 50 ES vaikų sudaryta vertinimo komisija atrinks labiausiai jiems patikusius piešinius iš kiekvieno dalyvaujančio regiono. Kiekvieno nugalėtojo mokyklai bus skirta 1000 EUR. Piešinių tema – lyčių lygybė ir kaip vyrai ir moterys gali drauge padaryti pasaulį geresnį.

Atkreipiant vaikų dėmesį į lyčių lygybės klausimus siekiama, kad rytojaus suaugusieji būtų pasirengę visame pasaulyje užtikrinti moterų ir vyrų lygybę.

Moterų teisės ES išorės politikoje English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos