Navigatsioonitee

Sooline võrdõiguslikkus kõikjal maailmas - 08/03/2010

Rahvusvahelise naistepäeva logo ©EL

Naiste mõju suurendamine arengumaailmas on soolise võrdõiguslikkuse saavutamise seisukohast ülioluline

ELi soolist võrdõiguslikkust käsitleva uue tegevuskava Englishfrançais raames kasutatakse arenguabi ELi eesmärkide täitmiseks väljaspool selle piire. Rahvusvahelisel naistepäeval (8. märts) esitletava tegevuskava eesmärk on anda uus tõuge 1995. aastal Pekingis toimunud ÜRO naiste maailmakonverentsil antud lubadustele. Kõnealune konverents oli naiste õiguste eest võitlemise seisukohast määrava tähtsusega sündmus. Pärast seda tehtud edusammud on olnud siiski suhteliselt väikesed.

Uus algatus on ELi pühendumuse mõõdupuu soolise võrdõiguslikkuse eest võitlemisel nii ELis kui väljaspool. Asjaomane teema hõlmab võrdseid õigusi, juurdepääsu sellistele ressurssidele nagu maa ja haridus ning osalemist otsuste tegemisel. Kuna EL on maailma suurim soolise võrdõiguslikkuse rahaline toetaja (eraldades 60 % ülemaailmsest arenguabist igal aastal ) on selle positiivset mõju tunda kõikjal maailmas.

Asjaomane abi hõlmab samuti rahastamist nö rohujuure tasandil, et parandada naiste olukorda problemaatilistes riikides. Näiteks on EL eraldanud 370 000 eurot Botswana heategevusorganisatsioonile Naised vägistamise vastu English , mis kutsub üles naiste vastast vägivalda keelavate õigusaktide vastuvõtmisele ning õigusrikkujate karistamisele.

Sooline võrdõiguslikkus on samuti üks aastatuhande arengueesmärkidest Englishespañolfrançais . Need on maailma vaeseimate aitamisega seotud eesmärgid, mida toetavad 192 riiki ning 23 juhtivat arenguorganisatsooni.

EL teeb samuti tööd naiste õiguste alase teadlikkuse suurendamiseks, näiteks iga-aastase joonistusvõistluse Englishfrançais kaudu, millest võivad osa võtta väljaspool ELi elavad poisid-tüdrukud. 50st ELis elavast lapsest koosnev žürii valib seejärel oma lemmikjoonistused iga osaleva regiooni kohta ning iga võitja saab 1000 euro suuruse preemia oma kooli abistamiseks. Laste ülesandeks on kasutatada kunsti oma nägemuse esitamiseks soolisest võrdõiguslikkusest ning sellest, kuidas mehed ja naised saavad maailma koos paremaks muuta.

Idee seisneb selles, et suurendades laste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, on nad täiskasvanuna võimelised seisma meeste ja naiste vahelise võrdsuse eest ülemaailmsel tasandil.

Naiste õigused ELi välispoliitikas English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad