Διαδρομή πλοήγησης

Ισότητα ανδρών και γυναικών σε παγκόσμια κλίμακα - 08/03/2010

Λογότυπο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας ©EU

Η ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι καθοριστικής σημασίας για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το νέο σχέδιο δράσης Englishfrançais της ΕΕ για την ισότητα των φύλων χρησιμοποιεί την αναπτυξιακή βοήθεια για την προώθηση των στόχων του εκτός ΕΕ. Το σχέδιο αυτό, το οποίο ανακοινώθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου), στοχεύει να δώσει νέα πνοή στις υποσχέσεις που δόθηκαν στο Πεκίνο το 1995, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, η οποία αποτελεί ορόσημο στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Ωστόσο, έκτοτε δεν έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος.

Η νέα πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη βούληση της ΕΕ να προωθήσει την ισότητα ανδρών και γυναικών, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της. Με την ισότητα ανδρών και γυναικών νοούνται η ισότητα των δικαιωμάτων, η πρόσβαση σε πόρους όπως η γη και η εκπαίδευση, και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα στήριξης της ισότητας των φύλων, καθώς χορηγεί το 60% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας ετησίως. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε παγκόσμια κλίμακα.

Η παρεχόμενη βοήθεια περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση τοπικών δράσεων για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις φτωχότερες χώρες. Για παράδειγμα, η ΕΕ διέθεσε στην Μποτσουάνα 370.000 ευρώ για το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης Women Against Rape English , η οποία μάχεται υπέρ της θέσπισης νομοθεσίας για την προστασία των γυναικών από κάθε μορφή εκμετάλλευσης και τη δίωξη των δραστών.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί επίσης έναν από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας Englishespañolfrançais , για τη βοήθεια των φτωχότερων χωρών του πλανήτη, τους οποίους έχουν υιοθετήσει 192 χώρες και 23 σημαντικοί οργανισμοί αναπτυξιακής βοήθειας.

Η ΕΕ καταβάλλει επίσης προσπάθειες για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, π.χ. με τη διοργάνωση ετήσιου διαγωνισμού ζωγραφικής Englishfrançais που απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια που ζουν σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Επιτροπή αποτελούμενη από 50 παιδιά που ζουν σε χώρες της ΕΕ θα επιλέξει δύο σχέδια ζωγραφικής από κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια και οι νικητές θα λάβουν έκαστος 1.000 ευρώ για το σχολείο τους. Τα παιδιά καλούνται να απεικονίσουν με τη βοήθεια της τέχνης δύο οράματα: την ισότητα των φύλων και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου με την κοινή προσπάθεια ανδρών και γυναικών.

Βασική ιδέα είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε θέματα ισότητας των φύλων, ώστε ως αυριανοί ενήλικες να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι