Cesta

Rovnost žen a mužů: globální cíl - 08/03/2010

Logo mezinárodního dne žen © EU

Pokroku v otázce rovnosti mezi ženami a muži nelze dosáhnout, nebudou-li mít ženy v rozvojových zemích silnější postavení.

Při příležitosti mezinárodního dne žen, tedy 8. března, oznámila EU svůj nový akční plán Englishfrançais týkající se rovnosti žen a mužů. Tu je třeba prosazovat i v nečlenských zemích. EU k tomu chce využít prostředků určených na rozvojovou pomoc. Cílem uvedeného plánu je oživit sliby, jež zazněly na konferenci OSN o ženách, která se konala v roce 1995 v Pekingu. Byla sice jedním z rozhodujících milníků v boji za práva žen, ale doposud bylo při plnění jejích cílů dosaženo jen malého pokroku.

Díky této nové iniciativě Unie hodlá svým závazkům v otázkách rovnosti žen a mužů dostát, jak v členských zemích, tak mimo ně. S touto problematikou souvisejí otázky rovných práv, rovnoprávného přístupu ke zdrojům, jako je půda či vzdělání, a rovnoprávné účasti na rozhodování. V současné době je EU světově největším sponzorem aktivit v této oblasti. Každoročně se na celosvětové rozvojové pomoci podílí 60 %, a proto se její úsilí týká celého světa.

Evropská unie v rámci své pomoci financuje terénní práce ke zlepšení životních podmínek žen v konflikty zmítaných zemích. Například v Botswaně přispěla EU částkou 370 000 eur na činnost nadace s názvem Women Against Rape English , která se snaží prosazovat legislativu, jež by chránila ženy před sexuálním zneužíváním a postavila by násilníky před soud.

Rovnost žen a mužů je rovněž jedním z rozvojových cílů tisíciletí Englishespañolfrançais , jež mají pomoci nejchudším zemím na světě a jež jsou podporovány 192 zeměmi a 23 vedoucími institucemi zabývajícími se rozvojovou pomocí.

Evropská unie se rovněž věnuje zvyšování informovanosti o právech žen. Každoročně například pořádá výtvarnou soutěž Englishfrançais , jíž se mohou zúčastnit chlapci a dívky z nečlenských zemí. Z obrázků zaslaných do soutěže vybere porota, kterou tvoří 50 dětí z EU, ty nejpůsobivější obrázky z každého regionu. Každý vítěz získá pro svou školu 1 000 eur. Soutěžící mají za úkol výtvarně vyjádřit dvě vize: 1) rovnost žen a mužů, 2) jak mohou ženy a muži společně přispět ke zlepšení našeho světa.

Hlavní myšlenkou soutěže je, že pokud se seznámíme s problematikou rovnosti žen a mužů již v dětském věku, budeme ochotni ji hájit i v dospělosti.

Práva žen v rámci vnější politiky EU English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy