Sökväg

Klartecken för Island - 24/02/2010

Islands flagga© EU

EU-kommissionen rekommenderar att EU inleder medlemskapsförhandlingar med Island.

EU bör inleda formella medlemskapsförhandlingar med Island. Det säger EU-kommissionen i en rapport där man utvärderar landets förutsättningar för att bli EU-medlem.

Men kommissionen säger också att landet med sina 320 000 invånare måste arbeta hårt för att anpassa sina lagar till EU-lagstiftningen. Det gäller framför allt områden som fiske, jordbruk och finansiella tjänster.

Kommissionens genomgång är det första steget i anslutningsprocessen. En sådan genomgång kan ta upp till ett år, men i Islands fall har det bara gått sju månader sedan landet lämnade in sin ansökan.

Kommissionen konstaterar att Island delar EU:s värderingar. Landet är till exempel en väl fungerande demokrati som respekterar de mänskliga rättigheterna. Island är medlem av EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet English, och är därför integrerat på EU-marknaden och följer redan en stor del av EU-lagstiftningen.

Om EU-länderna beslutar att godkänna Island som officiellt kandidatland, kommer förhandlingarna troligtvis att pågå i åtminstone ett år. Om de mynnar ut i ett erbjudande om EU-medlemskap, tänker Island hålla en folkomröstning i frågan.

Island ansökte om EU-medlemskap efter att den ekonomiska krisen hade slagit hårt mot landet. Ansökan visar hur viktigt ett EU-medlemskap kan vara för den ekonomiska och den politiska stabiliteten.

Läs mer om EU och utvidgning

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar