Navigačný riadok

Island dostal šancu - 24/02/2010

Vlajka Islandu © EU

Island je pripravený rokovať o členstve v EÚ

Zo správy Komisie o Islande a jeho pripravenosti na vstup do EÚ vyplýva, že EÚ by mala začať oficiálne prístupové rokovania s Islandom.

V správe sa však rovnako uvádza, že tento severoatlantický ostrovný štát, ktorý má 320 000 obyvateľov, sa bude musieť veľmi snažiť, aby zharmonizoval svoje zákony s právnymi predpismi EÚ v oblastiach, ako sú rybolov, poľnohospodárstvo a finančné služby.

Tieto odporúčania sa opierajú o štúdiu Komisie zameranú na predpoklady Islandu stať sa členom EÚ, ktorá predstavuje prvú fázu v prístupovom procese. Vypracovanie takýchto štúdií môže trvať viac ako rok. Dnešné odporúčania však prišli približne po siedmych mesiacoch po doručení prihlášky Islandu.

Správa zdôrazňuje, že Island s EÚ zdieľa veľa rovnakých hodnôt vrátane rozvinutej demokracie a dodržiavania ľudských práv. Ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru English je už súčasťou trhu EÚ a uplatňuje väčšinu právnych predpisov EÚ.

Ak sa členské štáty EÚ rozhodnú prijať Island medzi oficiálne kandidátske krajiny, rokovania budú pravdepodobne trvať minimálne jeden rok. Za predpokladu, že rokovania skončia pozvánkou na členstvo, Island uskutoční o tejto otázke referendum.

Island sa obrátil na EÚ v čase, keď krajinu postihla hospodárska kríza. Jeho prihláška vyzdvihuje úlohu EÚ v oblasti podpory hospodárskej a politickej stability.

Viac o rozširovaní EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy